نمی توانم!
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
وقتی کسی از ادم چیزی بخواهد وادم نتواند انجام دهد حالش گرفته می شود .این حال گیری شرح حال هر روز من است مخاطبانم از من می خواهند همه چیز را بنویسم اما ایا می شود؟به گمانم این کار نیازمند اطلاعات گسترده وشهامت فراوان است.که من فقط از دومی به اندازه سر سوزنی ارث برده ام دومی را مردم باید بدهند!