مادر و پیش گیری از جرم
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: غفلت ،مجرم ،زن

در عرصه پیش گیری از جرم و در وادی اصلاح رفتار افراد، نهاد خانواده نقش اساسی دارد و اساسی ترین نقش در این نهاد را هم مادر برعهده دارد. پس می توان گفت مهم ترین عنصر پیش گیری از جرم و قوی ترین عامل حراست از سلامت اخلاقی جامعه، مادر است و در جامعه ای که مادران هوشیار باشند و خود را هم در قبال خانواده و جامعه مسئول بدانند، آمار جرم و به تبع آن مجرم رو به کاهش می گذارد. چه مادر هوشیار و بصیر و مومن فرزند مومن پرورش می دهد و صاحب  تربیت صحیح نیز کار ناصحیح انجام نمی دهد. اگر مادر هوشیاری مضاعف کند، در فرآیند اصلاح جامعه هم خود می تواند نقش آفرینی بکند و هم فرزندانی که پرورش می دهد می توانند نقش آفرینان تاثیرگذار در فرآیند اصلاح امور باشند. از سوی دیگر، غفلت مادر نیز در تولید جرم و افزایش بزهکاری و فراوانی تبدیل انسان های عادی به مجرم بسیار موثر است. اگر زندگی مجرمان را بازخوانی کنیم، در خواهیم یافت مادر در زندگی آن ها، نقش کنترل کننده و پیش گیرانه نداشته است و اگر خود تسهیل کننده کار مجرمانه آن ها نباشد لااقل در وادی غفلت و پرده پوشانی جرم گرفتار بوده است و الا اگر هوشیاری پیشه می کرد و چشم مومنانه می گشود، فرزندانش به مجرم تبدیل نمی شدند. پس همان گونه که نقش مادر در پیش گیری از جرم برجسته است، درتولید جرم هم باید برایش نقش برجسته ای در نظر گرفت حالا به قصور یا تقصیر در نفس شکل گیری جرم فرقی نمی کند. مردان موفق زنان بزرگ دارند. یعنی پشت موفقیت هرمرد، دست ، دل وهمراهی یک زن هم هست. مردان سالم و صالح، زنانی اهل سلام و صلاح دارند لذا گرد خلاف نمی گردند، دستشان پاک است، مثل دلشان ،مثل نگاهشان لذا در خانواده ای که زن، به خوبی ایفای نقش می کند، نقشی که بر دفتر خاطره می خورد، زیباست. حال آن که اگر زن، خوب نباشد، زندگی هم خوب شکل نمی گیرد چه بسیارند زنانی که با هشدار و هوشیارباش های خود، مردان و فرزندان خویش را به راه می آورند و من خود زیاد شنیده ام و خوانده ام که در برخی خانواده ها، اگر مرد، لقمه ای شبهه ناک روی سفره گذاشت، زن برداشت و بیرون گذاشت و با پذیرش گرسنگی خود و فرزندانش نگذاشت لقمه ای که حق آن ها نیست آتش را به درون جانشان برد و مرد وقتی این رفتار زن را دید و نقش کنترل درونی را فهمید، دیگر هرگز گرد خلاف نگشت و باز شنیده ام زنانی بوده اند که در جاسازی موادمخدر، پنهان کردن کالای دزدی، فرار دادن مجرم و... در کنار شوهر خود بوده اند تا این فرضیه شکل بگیرد که «پشت سر هر مرد مجرم زن بی ایمانی است» .حال آن که اگر زن جان پاک می داشت، مرد هم جرات حرام جانی نمی یافت. بگذریم، این روزها روز مادر و هفته زن است و من نقش مادر و زن را در کنترل اجتماعی ، در پیش گیری از جرم در اصلاح روابط اجتماعی، بالاتر و اثرگذارتر از هر نهاد و نیرویی می دانم و باور دارم اگر ما خانواده ها را ، مادرها را، زن ها را احساس کنیم هزینه سلامت نگه داشتن جامعه بسیار کمتر و تعاملات هم منطقی تر خواهد شد. پس شایسته است با مبارک باد گفتن روز زن و مادر ، از آن ها بخواهیم هوشیارتر و مومنانه تر رفتار خانواده را زیرنظر داشته باشند و نقش خویش را در اصلاح امور به انجام رسانند.(ص-١٣)