پوشش حجاب و پیشگیری
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

یادداشت

 

این روزها، مادر محور گفتن ها و شنیدن هاست این روزها، مادر، کانون دیدن ها و تجلیل هاست. این روزها، نقش مادر در خانه و زندگی، در جامعه و ... بیش از هر روز بازخوانی می شود و فرازهای بلند شخصیت مادر و زن چنان به چشم می آید و با کرامت در دیده می نشیند که از هشداردادن و یادآوری وظیفه مادری و همسری نوشتن، بسان نواختن خارج از نت است، خارج از دستگاه و خارج از قاعده، اما چه می شود کرد که صفحه حوادث خارج از دستگاه زندگی و بیرون از موسیقی حیات است؛ چنانکه خود حوادث هم اول پنجه در رخ زندگی می کشد. پس درباره موضوعی خارج از دستگاه و در صفحه ای خارج از دستگاه می شود خارج از دستگاه نواخت. می شود فریاد برآورد برای بیداری چشم ها می شود با مادرها، صحبت کرد، آن هم جور دیگر با این شرح که مادر! مراقب فرزندانت باش به خصوص مراقب دخترت باش، مراقب رفتار و حجابش. مراقبش باش و به یادش بیاور او دختر ایران است و باید مثل پرچم در اهتزاز سند غرور ایران و هویت ایرانی باشد. به یادش بیاور که دختر ایران باید قانونمندترین و متشرع ترین باشد. بگو که پوشش خود را براساس شرع و قانون و عرف ساز آورد و زندگی خود را هم تا از جمع این سازها، خوش آهنگ ترین آوازها، گوش ها را بنوازد. بگذار یک حرف دیگر هم بگویم، مادر و همسر ایرانی! لااقل از چند مجرم کودک آزار خوانده ام که دیدن دخترکان ١٠-٩ ساله که با پوشش نیمه برهنه به خیابان می آیند، آن ها را به سمت ارتکاب زشت ترین جنایت ها کشانده است. پیشتر در خبرهای حوادث کم نداشتیم که جوانکی ماهواره بین پس از دیدن برنامه های ضداخلاقی، به شکار دخترکان ١٠-٩ساله پرداخته است و شده آنچه همه از آن هراسانیم. حال آن که اگر پوشش مناسب اندام دخترک را از چشم هیز این قبیل جوانک ها می پوشاند، شاید آن فجایع رخ نمی داد وکودکی طعمه ددی نمی شد. آنانی که در امر پیش گیری از جرم مطالعه می کنند هم بر این باورند که یکی از راه های پیش گیری، تحریک نکردن است و در آموزه های اسلامی هم داریم که نگاه تیری است از تیرهای شیطان چه هنگامی که دختر و زنی جوان از حجاب خوب بی بهره باشد یا دخترکی ندانسته و معصومانه اندام او به تماشای بیماردلان گذاشته شود، بیمار چشم بیماردل به بیماری جرم هم مبتلا می شود و فاجعه شکل می گیرد. نمی خواهم بگویم همه عوامل جنایت های اخلاقی درهمین نهفته است اما مطمئن باشید بدحجابی و بدپوششی از عوامل موثر در تولید جرم است که اگر نبود این قدر در آموزه های دینی و اجتماعی و ... بر پرهیز از نگاه و حفظ حجاب تاکید نمی شد. پس آی مادر، آی زن، آی بانوی ایرانی، با حفظ حجاب با سلامت پوشش، برای ارتقای سلامت جامعه تلاش کن.(ص-١٣)