جامعه نو

ميراث اين کهن بوم و بر در مسير تندباد!
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٢
 

اشتباه گرفته اند آقايان! اشتباه!آثار باستانی اين کهن ميراث ايران را واپسمانده های طاغوت می دانند که بايد گذاشت تا از بين برود!و به قول طنز تلخ عليرضاخان خودمان ماکه مديريت و همه چيزمان باستانی است ديگر می خواهيم آثار باستانی را چه کن

يم!.........راستی به کجا می رويم و چه می کنيم؟ميراث فرهنگي و اين‌همه بي‌توجهي؟ 
ميراث فرهنگي،آثار باستاني، به‌خدا نشانه تعلق خاطر مردم به حكومت‌هاي پيشين نيست. به‌خدا مردم از ستم بيداد در هر زماني متنفرند و هيچ شاهي را به شوق نام نمي‌برند. اگر مردم و نخبگان بر تاراج «ميراث» مانده دل مي‌سوزانند از آن‌روست كه اين ميراث، «فرهنگي است و نشانگر ديرينه سالي اين قوم و تمدني به نام بزرگ ايران. اساسنامه «ميراث فرهنگي» هم براي اين تعريفي چنين نوشته‌است؛ «كليه آثار باقي‌مانده منقول و غير منقول پيشينيان كه در يك بستر ناشي از فرآيندهاي تمدني به وديعه به دست ما رسيده‌است» پس آثار باستاني -نه يادبود شاهان كه نسلشان نابود باد- كه «يادنماي»‌گذشته يك ملت و متعلق به همه انسانيت است. نامهرباني با اين يادنماها نيز جفا به ديروز و امروز و فرداي خاكي است كه قرار است خدا را به مردم هديه كند. بياييد نگاهمان را به اين مقوله منطقي و مطابق با منافع ملي كنيم و اينگونه ببينيم آن‌وقت صدايمان به گوش آسمان هم خواهد رسيد از بيدادي كه بر آثار ملي رفته است و بايد دادستانده شود.
ديروز هجوم غارتگران و دزدان و دلالان تپه‌هاي جيرفت را زيرورو كرد و باز در بافت هر روز 30چاله دهان گشود و امروز از حفاري‌هاي غيرمجاز در اسپيدژ سيستان وبلوچستان كه شانه‌به شانه شهر سوخته مي‌زند، خبر مي‌رسد و ديگر روز دعواي برج جهان‌نما و ميدان نقش جهان اصفهان پاي يونسكو را به ميان مي‌آورد و باز گذر متروي اصفهان از زير ميدان چهارباغ اصفهان، زخمي بر پيكر ميراث فرهنگي اين ملك فرود مي‌آورد، راستي چرا؟ چه مي‌كنيم؟ ما را چه مي‌شود؟ بازار تاريخي اراك، تخريب تپه سنجر و ايوان كرخ در شوش و... نمونه‌هاي ديگري از بي‌توجهي به ميراث كهن اين بوم وبر است. من نمي‌دانم چگونه بايد فرياد برآورد تا بيدار شوند مسئولان.