ذوب در ولایت !!!!
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
شعار ذوب در ولایت شعار محوری جناح راست است اما کمترین توجهی به ان نمی شود گواهش همین که رهبر از وفاق سخن می گوید اما محافضه کاران بر طبل طفرقه می کوبند و از همه ظرفیت در اختیار برای به زندان و....اصلاح طلبان بهره می برند رهبر از مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید انها حدود صد نشریه را به صورت فلهای تعطیل می کنند!دربحث فساداقتصادی هم فقط به جزایری بسنده می کنند !آنهم میگویند به خاطر تحت الشعاع قراردادن حکم مرگ آقاجریاست.تازه از اقازاده هایی چون طبسی وخزعلی ویزدی ودری و.....هیچ خبری نیست!حالا حرف که بر زمین مانده؟مهم نیست!!!!مهم این است که ذوب در ولایت باشند که هستند!بقیهاصلا قابل طرح نیست!دنیا چرک کف دست است قابل گفتگو نیست!گذشته از این جنتی در خطبه ها بارها گفته که مردم به منزله صغیر هستند و فقها قیم انها واز انجا که در اسلام تا صغیر کبیر و رشید نشود نمی شود امور اقتصادی را به او واگذاشت لذا فقهایی از جنس این حضرات باید زحمت امور اقتصادی ملت صغیر را بر شانه کشند!آنوقت مردم حق نشناس می گویند باید با اقازاده ها برخورد کرد ودست کثیف شان راازسراقتصاد کوتاهکرد ؟ای نمک نشناس این مردم!!!!!!!!!