باز هم توبه می کنم
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: حبیب خدا ،توبه ،رجیم ،فرشتگان


گفتم توبه می کنم. توبه از همه زشتی هایی که مرا در اعمال آمده و چنان بر مردم چشمم نشسته که به هر جا می نگرم جز زشتی نمی بینم، حال آن که خداوند، همه چیز را زیبا آفریده است اصلا وقتی دوست در تعریف خویش می فرماید« ان الله جمیل و یحب الجمال» مگر می شود جز زیبایی آفریده باشد؟ پس توبه باید کرد از هر چه زشتی است. توبه باید کرد از نگاهی که در جامعه به زشتی می رسد، چه زشتی از پندار زشت برمی خیزد و الا زیبااندیشان جز زیبایی نمی بینند و زشت باورانند که نظر به زشتی می کنند چنان که بی هنران نظر به عیب، والا هنرمند از صدای کلک به فهم تازه و از تماشای نقش به عشق نقاش می رسد. اما من...؟

یادداشت« من توبه می کنم» که به تاریخ ١/٨/٨٧ در همین صفحه درج شد تماس هایی در پی داشت که بیشتر باید گفت در این ساحت که شاید تذکری باشد برای خودمان و من باز حدیث نفس می کنم که وقتی اهل بخیه باشی همه را اهل بخیه می بینی، چنان که گرسنه، «کتاب فروشی» را «کباب فروشی» می بیند! چنان که از ظن خود به جامعه می نگرد و وقتی می گویند چرا دروغ می گویی، به قول آن عزیز می گوید، همه دروغ می گویند! می گویی چرا کم کاری و بد کار می کنی، می گوید، همه کم کاری می کنند، همه بد کار می کنند و ... زود همه را کنار خود می نشاند، حال آن که به واقع این گونه نیست بلکه او را عینکی بر چشم است که همه را مثل خویش می بیند و من گاه گرفتار این رویه می شوم و توبه می کنم که روی زیبا و رفتار زیبارویان را چون خویش بگیریم که گفته اند؛

کار پاکان را قیاس از خود مگیر

گرچه باشد درنوشتن، شیر شیر...

پس توبه می کنم از این قیاس و روی بر می گردانم از اولین کسی که قیاس را پایه نهاد تا بهانه ای برای سجده نکردن به آدم که امر خدا بود بجوید و به همین دلیل از درگاه حضرت رحیم، «رجیم» شد.

راستی، من از عبادت ها و عبودیت های انجام نشده و گناهان انجام شده توبه می کنم و بلندتر بایدم گفت که از عبادت های انجام شده هم توبه می کنم، همان عبادت هایی که عوض عبودیت مرا به توهم بزرگ می رساند. همان عبادت هایی که عبادا... را در چشمم کوچک می کند، همان عبادت هایی که ... بگذریم. بعضی هامان چنان به عبادت های خشک خویش گرفتار می شویم که فرشتگان را هم، هم شان خود نمی دانیم چه رسد به شهروندان عادی کوچه و خیابان و همین غرور، ما را با آن رجیم مغرور که دشمن قسم خورده ماست خویشاوند می کند.به باور من باید از این عبادت ها توبه کرد، این عبادت های عبودیت سوز که انسان را شکار می کند. باید با نگاه زیبا به جامعه نگریست، آن وقت در رفتار همه آن قدر زیبایی یافت خواهد شد که چشم زشتی نبیند و یا کمتر ببیند، آن وقت همه ما که به زیبا دیدن عادت کرده ایم، کار زیبا خواهیم کرد. کارمند و کارگر، کار را به نهایت خوبی انجام خواهند داد، کاسبان حبیب خدا، امین مردم و نمونه وفای به عهد خواهند شد. دانش آموزان و دانشجویان جز درس خواندن برای خود رسالتی نخواهند دید. پزشکان طبیبانه درمانگری خواهند کرد. مهندسان، پروژه ها را هویت خویش خواهند دید و عالمانه کار خواهند کرد و مسئولان با انجام مسئولیت از ریاست پرهیز خواهند کرد و... کارها زیبا خواهد شد تا جامعه هم زیبا شود. زیبا آن گونه که در شان جامعه اسلامی باشد. در شان زنانی که در دامن خویش بهشت دارند و مردانی که نگاهشان پر از کوثر است.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17115 ، تاریخ انتشار 870806