جامعه نو

این جشن های ماندگار
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧
 

" این روزها، رحمت خداوند جاری است مثل باران، نه، مثل رود ... اگر دلتان شکست و گره از بغض تان باز شد... این جا یک نفر، زخمی و خسته، ملتمس دعای شماست ...

این متن پیامکی است که در روزهای خاص روی صفحه نمایشگر تلفن همراه ما قرار می گیرد. از سوی دوستی که دل به رحمت دارد و این روزها، باز رحمت خداوند جاری است، پس اگر دلتان شکست و باران گرفت دعایی به حال همه نسل انسان کنید ... دعایی به حال بیابان کنید ...

" روزهای خاص است این روزها که در آن نفس می کشیم. دهه کرامت است و مبارک زادروز دو کریم که کرامتشان وسیع و بی منت است.

نه از یک در که از هزار در هم که بیایی نعمتت می بخشند با لبخند افزون تر و مهربانی بیشتر. این کریمان در برابر لطف خویش نه که منت نمی گذارند و چیزی نمی خواهند بلکه رهیافت ما به خانه آنان برایشان عزیزترین است.

همین که آهوانه به درگاهشان آییم و چشم بگردانیم کافی است تا عزیزتر شویم ...

" دیگران اگر لطف کنند روزی هزار روز منت می گذارند و صدهزار روز، توقع سپاس دارند و بیش از لطف خود، ما را مدیون خویش می دانند، حال آن که این بزرگواران که کرامتشان هزار در هزار است، یک بار هم چشم به منت نمی گشایند هرچند شکر نعمت، رسالتی است انسانی اما انسانیتی که کریمان تعلیممان می کنند شکوهی صد چندان دارد.

" از مولا امام رضا علیه السلام و بی بی فاطمه معصومه سلام ا...علیها بیاموزیم، کرامت را و الا تماشای کرامت فقط زیباست و کرامت نوشی فقط لذت به میهمانی رفتن دارد، حال آن که درس آموزی در مکتب این بزرگواران، لذت میزبانی را هم به ما می چشاند و شهد کرامت هم ما را در کام می شود. آن وقت اندکی با زندگی رضوی هم آشنا می شویم. یادمان باشد، زندگی تنها «ستاندن» نیست که به ستاندن از کریمان دلخوش بمانیم بلکه دهش هم در زندگی جایگاه والایی دارد.

پس دهش را هم از کریمان بیاموزیم و بی منت دست هم را بگیریم، حیف است و کفران نعمت وجود امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) است که در کشورشان بر زمین افتادگان فراوان باشند و دست های به نیاز دراز شده فراوان باشد و بعضی ها دست بدزدند از یاری.

کفران نعمت امام است وقتی که زندگی ما رضوی نباشد حتی اگر اسم مان رضا و معصومه باشد.

کفران نعمت وجود مبارک فرزندان موسی بن جعفر است، اگر آن چه برای خود می خواهیم از این بزرگواران برای دیگران نخواهیم و برای تحقق آن در حق مردم تلاش نکنیم.

کفران نعمت وجود نورانی امام است اگر برای توسعه نور نکوشیم.

" این روزها که جشنواره های امام رضا(ع) در کشور برپاست باید بکوشیم ما هم در جان جشن اخلاق رضوی برپا کنیم.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17119 ، تاریخ انتشار 870811