پرواز با دو بال تعلیم و تربیت
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: پرورش ،تربیت اسلامی ،ایران ما ،دانش مرگ

تعلیم اگر با تربیت همراه شود، کارساز است. دو بال می شود برای پریدن، اما تعطیلی هر کدام، یعنی پرواز را حتی به خاطر هم نسپار، چه پرنده ای وجود ندارد تا بپرد! هیچ دیده ای پرنده ای با یک بال پرواز کند؟

در ایران هم آموزش را با پرورش توأمان معنا کرده اند تا فرزندان این دیار در کنار آموزش علوم مختلف، براساس فرهنگ اسلامی و ملی پرورش یابند تا هم توان پرواز در ساحت علم داشته باشند هم در وادی معرفت و کمال انسانی والا اگر پرورش نباشد، علم می تواند به «دانش مرگ» هم تبدیل شود. چنان که جهان از این علم بی پرورش کم آسیب ندیده است، بمب های مرگ آفرین که به قصد هجوم و فزونخواهی ساخته می شود، دانش های نوپدیدی که به قیمت قربانی اخلاق می خواهد جیب صاحبان خویش را از پول انباشته کند و... همه از این روست که آموزش با پرورش همراه نبوده است و الا دانش باید رونق افزای معرفت و انسانیت می شد، از سوی دیگر، پرورش بدون علم هم اصولا ممکن نیست چرا که برای پرورش هم باید دانش داشت و این نیازمند آموزش است.

امام خمینی(ره) در بیانی شفاف بر نقش تربیت و تزکیه چنان تاکید فرمودند که حتی علوم دینی و الهی هم بدون تزکیه دردی از جامعه و آحاد آن درمان نمی کند، بلکه علوم، همه علوم با پرورش، باتربیت، با تزکیه چاره کار است و باید بدان جدی پرداخت، خوب برنامه ریزی و نیکو اجرا کرد تا شاگرد اول های کلاس علم، ممتازان کلاس اخلاق هم باشند که اگر چنین بود، پزشکان ما، همه خلق و خوی طبیبی داشتند و با دست و دل طبیب، طبابت می کردند و دیگر شاهد پدیده های زشت زیرمیزی نبودیم، اگر پرورش و تزکیه، آموزش و علم را به حقیقت همراهی کنند، دیگر شاهد ناهنجاری در حوزه های کاری نخواهیم بود.

اگر تربیت دینی و اسلامی در رفتار ما نهادینه شود، به خوب اندیشیدن چنان خو خواهیم گرفت که گفتار ما جز به زیبایی نباشد و رفتارمان هم صدق گفتارمان را عملا بیان کند. اگر تربیت اسلامی-ایرانی به رفتار تبدیل شود آن وقت جامعه چنان در آرامش و رفاه فرو خواهد رفت که جز به رستگاری دو جهان سر برنیاورد.

اگر تربیت اسلامی-ایرانی، عملی شود، علم ما هم پاکیزه خواهد شد، ایران ما هم عزتی مضاعف خواهد یافت و ما، هرکداممان سعادت زندگی در یک جامعه عزتمند را خواهیم یافت امید که پرورش را در کنار آموزش، تربیت را در کنار تعلیم قرار دهیم تا برونداد نظام آموزشی ما، عالمان انسان باشند و انسان های عالم.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17124 ، تاریخ انتشار 870816