جامعه نو

ایران، کشوری با ٣٠ پایتخت
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
 


 

این روزها، این روزهای خوب، این روزهای رضا و رضوان و روشنی، در ایران حلاوتی دگر دارد. مردمان میهمان سفره کرامت حضرت رضایند و آفتاب از بام تا شام در ملک آن عزیز نورافشانی می کند و از نگاه پرفیض حضرتش نور می نوشد و ماه، عاشقانه گیسو می افشاند تا هر جلوه اش مبارکبادی باشد در قدم خواهری که پیشتر آمد تا «معصومانه»، راه را برای طلوع برادر، آب و جارو کند تا «علی بن موسی»، «رضا» باشد و «رضوان» را به دیار خراسان بیاورد و مبارک است این عید و مبارکند برادر و خواهری که عشق را به ما تعلیم کردند و ما را از شهد معرفت سیراب. مبارک است قدوم رضایی که رضوان آفرین است و طلوعش، شکوه آفرین و مبارک فالند.

ایرانیان که پروانه حرم دوست هستند و به این مبارک فالی، روضه نشین دوست شده اند این روزها نیز، هر گوشه ایران را ایام اللهی است و مرکز هر استان، پایتخت. این روزها، به برکت امام رضا  (ع) ایران کشوری است با ٣٠ پایتخت، ذکر و ذاکران، در یک گوشه به کردستان پایتختی فرهنگ رضوی می بخشد و آذربایجان غربی با شور رضوی، پایتخت کلام عاشقانه مردمان در شرح حضرت رضا می شود و در خراسان جنوبی نیز، شعرها جوانه می زند و در استان مرکزی، جشنواره شناخت اخلاق و آداب رضوی، ما را با افق نگاه و زندگی رضوی آشنا می کند. جشنواره فضایل رضوی، دیار رستم و دلاوران اساطیری را با اسوه حسنه ای به نام امام رضا (ع) آشنا می کند و هنرمندان تئاتر در خراسان شمالی به نام امام رضا روی سن می روند. خوزستانی ها هم مفتخر به میزبانی اولین قدوم امام رضا به ایران، «دروازه ورود تشیع و امام رضا (ع) به ایران» را گل کاری کرده اند و.... در مشهد هم که «کاروان آفتاب» به خانه می رسد و... هر استان، در این روزها، خود یک پایتخت است برای ایران و مگر امام عزیز ما مرکز ایران را آستان قدس امام رضا (ع) نفرمود؟ خب، حالا عطر امام رضا (ع) در همه جا پیچیده است، حالا این روزها، مرکز هر استانی، پایتختی است برای ایران در بازگویی و بازفهمی فرهنگ رضوی، اما خدا کند این ماجرا به همین چند روز خلاصه نشود و هر استان برای همیشه پایتخت فرهنگ رضوی شود و ما هر کداممان، با تخلق به اخلاق امام رضا (ع)، سفیر حضرت ایشان باشیم هر کجا و همیشه. خانه ما، هر کجای جهان هم که برویم باید سفارت خانه آقا باشد. هر کدام از ما، هر جا که هستیم، در خانه یا بیرون، در هر کجای ایران و جهان باید حافظ منافع معنوی فرهنگ رضوی باشیم. ما هر کدام، باید جمهور لحظه های خود را به سمت فهم ناب تر فرهنگ رضوی هدایت کنیم. ما، هر کداممان باید فکر و ذهن خود را برای تعمق در فرهنگ رضوی، قانونمند کنیم. ما، هر کداممان باید دل خود را پایتخت فرهنگ و عشق امام رضا (ع) کنیم... تا ما خود، هر کداممان، برای رضوی شدن یا علی نگوییم ما را از کرامت، جشن ها و جشنواره ها بهره ای نخواهد بود و از پایتخت شدن شهرمان باز هم جایی برای ایستادن نخواهیم یافت. پس خود باید برخیزیم، خود باید در دریای نور رضوی جان بشوییم. خود باید پرچم پایتختی خانه دوست را بر سر در خانه دل خویش به اهتزاز درآوریم. خود باید... .

صفحه 06 ایران ، شماره سریال 17125 ، تاریخ انتشار 870818