جلوی فرزندکشی را بگیرید
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: جنایت سیاه ،کودک آزاری ،سارا ،قانون مجازات اسلامی


 

باز یک خبر تلخ دیگر، یک پدر معتاد به روان گردان، یک زندگی از هم پاشیده و... یک خبرتلخ از یک جنایت، این بار، سارا، دخترک ١١ ساله و درس خوان و پراحساسات در آتش توهم پدر معتاد سوخت، بی آن که صدای ناله اش را گریه مادر پاسخ گوید و دست مادر به مهربانی او را از آتش به در ببرد.بی آن که ، دستی به یاری اش بیاید، در غربت غربت...! سارا سوخت در میان شعله های آتش، شاید ما بیدار شویم و به «پدیده» زشت «کودک آزاری» با قصه های تلخ فرزندکشی، عالمانه و دقیق تر برخورد کنیم. شاید بتوانیم کاری کنیم که این «جنایت های سیاه» به فراوانی نرسد. دیروز، امیرحسین قربانی«جنایت سیاه» پدر شد که شرحش را روز ١٣ آبان ماه جاری در همین صفحه سوگمندانه خواندیم و امروز،عزادار«سوگ سیاه تر »ساراییم. دخترک ١١ ساله ای که این روزها باید در کلاس درس باشد، کلاس پنجم در کنار دوستانش، بخندد، شادی کند! اما شعله های حماقت پدر معتاد او را راهی آن جهان کرده است آیا این ماجراهای عبرت آموز برای ما و قانون گذاران و مجریان درس خواهد بود! آیا قانون گذاران به تامل خواهند پرداخت،... اگرچه براساس مبانی فقهی ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی، پدر برای قتل فرزند قصاص نمی شود اما می شود مجازات تعزیر متهم را که در ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی حبس ٣ تا ١٠ سال ذکر شده است افزایش داد. می شود از باب تتمیم مجازات برای تنبه و عبرت همگان مجازات تعزیری را چنان تشدید کرد که دیگر هیچ کس هوس چنین جنایت هایی به سرش نزند. می شود با بسیج افکار عمومی کاری کرد که پدر جانی هر روز هزار بار بمیرد.یادمان باشد وقتی در آموزه های قرآن تصریح می شود که اگر کسی یک نفر را بکشد انگار همه انسان ها را کشته است با مرگ مظلومانه امیرحسین و سارا، همه انسان ها طی ١٠ روز دو بار مظلومانه توسط دو جنایتکار که نام پدر را نام بزرگ و مهربانی که با محبت و عشق همراه است آلوده اند، قربانی شده اند و حالا باید که خون خواهی کنند همه. و همه ما صاحبان خون سارا و امیرحسین هستیم از آن دو جنایتکار و مباد که دست بشوییم از این حق خواهی. مبادا که یادمان برود این روزها خبرهای تلخی در کشور اتفاق می افتد که صفحات حوادث هم از درج آن شرم دارد، مبادا فراموشمان شود که باید کاری کرد! بله، حالا باید از آیت ا... شاهرودی، که فقیهی نواندیش، جامعه شناس و زمان شناس است بخواهیم با عنایت ویژه به افزایش این قبیل جنایت ها بنگرند و با افزایش مجازات تعزیری، میزان بازدارندگی آن را ارتقا دهند تا برخی افراد که نام پدر را آلوده می کنند با دانستن این که پدر برای قتل فرزند قصاص نمی شود، دست به جنایت نزنند، بلکه بدانند مجازاتی سخت تر از مرگ در انتظارشان است.حالا وقت آن است که مسئولان تربیتی و اجتماعی و همه دست اندر کاران در این مسئله گامی برای اصلاح امور بردارند حالا همه مردم و مخصوصا کودکان منتظر نگاه حمایتی رئیس قوه قضاییه و همه مسئولان از بچه های بدسرپرست هستند اینک چشم منتظر مردم است و تصمیم آیت ا... شاهرودی و مسئولان مربوطه، ما هم مثل مردم منتظریم، منتظر خبرهایی که برای مردم خوش و برای جنایتکاران تلخ باشد.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17129 ، تاریخ انتشار 870822