مشهد، شهر زندگی یا پارکینگ خودروها
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: پارک سوار ،بهداشت روانی ،پارکینگ ،آلودگی صوتی


 

" می گویند، به ازای تولید هر خودرو، باید ۴٠ متر فضای ترافیکی ایجاد شود تا ترافیک دروضع موجود بماند اما گفته می شود طی ٣ سال اخیر به اندازه چندین سال خودرو تولید شده است. به نظر شما چقدر فضای ترافیکی ایجاد شده است؟ به کوچه ها و خیابان ها نگاه کنید!

" برای هر خودرو، باید پارکینگ وجود داشته باشد، اما خانه های بدون پارکینگ چقدر است؟ آیا اخذ جریمه از واحدهای ساختمانی که پارکینگ ندارند، چاره کار است؟ جریمه به کجا واریز می شود و هزینه تحمل خودروهای پارک شده در کوچه و خیابان را چه کسانی می پردازند؟ آیا به این فکر کرده اید؟

" مغازه های ۵*٣ شده است نمایشگاه اتومبیل! یک میز وچند صندلی وچند آدم که خیابان را قرق می کنند با اتومبیل های فروشی. پارک در خیابان پیشکش، پارک دوبله هم پیشکش، اگر گذرتان دم دمای غروب و اول شب به خیابان گاز افتاد، پارک سه ماشین کنار هم در خیابان را هم خواهید دید! راستی خیابان جزئی از نمایشگاه است؟ آیا نمایشگاه داران خیابان را خریده اند؟

" یک مغازه ۵*٣ شده است آژانس مسافربری درون شهری وخیابان را قرق کرده است برای خودروهایش. به کس دیگری هم اجازه پارک خودرو نمی دهد احتمالا اینان هم باید خیابان را خریده باشند و الا نمی شود خیابان را تصاحب کرد!

" این همه خودروی شخصی تک سرنشین در شهر تردد می کند، آیا اگر ناوگان حمل ونقل عمومی سامان یافته و به اندازه داشتیم باز هم میلیون ها ساعت از عمر مردم در خیابان و در حصار ترافیک هدر می رفت؟ آیا کسی به فرسودگی اعصاب و روان مردم در ازدحام آهن فکر کرده است؟ آیا فکر کرده ایم این آدم های فرسوده شده در راه بندان های خیابان ها از همان اول صبح خسته سر کار خواهند رسید و توان کار شایسته را نخواهند داشت؟ فکر کرده ایم اینان موقع بازگشت به خانه، روحیه زندگی نخواهند داشت؟

" ما رو در رو، تعارف را هم شرمنده می کنیم. برای بیرون فرستادن دیگران زودتر از خود از در، تلاش می کنیم. بفرما می زنیم و نهایت ادب را نشان می دهیم، اما سوار خودرو که می شویم، دیگر، بفرما زدن و از خودگذشتگی بماند، که حق تقدم دیگران را هم رعایت نمی کنیم. عبور نکردن از چراغ زرد پیشکش، از چراغ قرمز هم با کمال پررویی و طلبکاری عبور می کنیم تازه ادعای اخلاق و نظم هم داریم؟

" تابلوی پارک ممنوع برای زیبایی نصب نشده است، بلکه دارد به ما خبر می دهد، اینجا پارک کردن ممنوع است. اما چقدربه خود احترام می گذاریم ما که به قانون بی حرمتی می کنیم!

" هرکس نمی خواهد، قانون، کارهای دل بخواهی اش را که آزادی می نامد، محدود نکند، برود جایی خانه بسازد که شانه به دیوار خانه دیگری نداده باشد، برودجایی زندگی کند که فقط خودش باشد نه در شهری که میلیون ها نفر دیگر زندگی می کنند و حق برخورداری از یک زندگی آرام را دارند.

" رعایت نکردن حق تقدم، اشغال پیاده رو، اشغال خیابان، ایستادن جلوی در منزل مردم، عبور از چراغ قرمز، ایستادن درمحل پارک ممنوع و... علاوه بر این که خلاف قانون است، خلاف شرع هم هست. آن که حق مردم را نادیده می گیرد «حق الناس» را هم بر ذمه خود دارد. اضافه بر این که تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی براساس فتوای امام خمینی(ره) خلاف شرع و حرام است.

" با رعایت حق تقدم دیگران و شناختن حق خود و با رعایت قانون به خود و دیگران احترام بگذاریم و با ساخت پارکینگ و فضای ترافیکی، حق خواهی و حق باوری خود را نشان دهیم.

" مسئولان شهری هم باید با ایجاد پارکینگ های زیاد، ساماندهی ناوگان حمل ونقل عمومی، ساختن پارک سوار در مناطق مختلف شهر، برای ارتقای بهداشت روانی و سلامت عمومی در شهر تلاش کنند.

" شهر، مکان زندگی است. زندگی در نهایت آرامش، بهداشت روانی، نبود آلودگی صوتی و... حق همه ماست. پس هر کدام به سهم خود برای کاهش ترافیک، آلودگی صوتی، آلودگی روانی، فشارهای عصبی و... تلاش کنیم.

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17129 ، تاریخ انتشار 870822