جامعه نو

بسیج، بسیجی و مدعیان دروغین
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧
 


هفته بسیج است، هنگامه مبارکی که باید از بسیج گفت، از حماسه مردانی که با طلوع در افق مردانگی ، نام ایران را پرآوازه تر کردند. شاید اثرپذیری از این زمان است که این قلم را هم بر سر غیرت می آورد تا بنویسد آن چه را در طول سال نمی تواند نوشت؛ شاید بشنوند این فریاد را، آنانی که شاید در طول سال توان شنوایی شان کمتر است. این نوشته را هم می گذارم به حساب مدد شهدایی که رمز غیرت اند. شما هم به حرمت آنان بخوانید.بسیجی، جنگ طلب نبود، مدافع بود؛ اگرچه ٨ سال جنگید، اما از لوله تفنگ او عطر قلم و روشنی می تراوید و دورند از ساحت بسیج آنانی که امروز قلمشان بیش از هر مسلسلی حیثیت انسان ها را هدف قرار می دهد. بسیجی حرف دلش کلام نورانی امام بود که امیدوارم بشر به رشدی برسد که مسلسل ها را به قلم تبدیل کند؛ پس بسیجی را با جماعتی که قلم را هم به شکل مسلسل می بینند و به کار می برند، نسبتی نیست بسیجی دیروز برای دفاع از زندگی پاک و آزادانه، جنگید، اما برخی از مدعیان کنونی، آن روز به دفاع از زندگی نرفتند؛ اما امروز ادعایشان، گوش فرشته های آسمان و بندگان زمینی خدا را می آزارد.بسیجی خود را نمی دید و ایثارگر بود و هنوز هم خود را نمی بیند و ایثارگر است، اما مدعیان، همه اتاق های برج خود را با آینه های قدی پر کرده اند اما نه برای این که گواهی صادقانه آینه را بپذیرند که آنان را با آینه، رابطه ای با حکمیت سنگ است. بلکه آینه می کارند تا قامت خود را شیفته وار ببینند!بسیجی چون «اولویت کاری» خود را از «ولی» می گیرد، در یک قالب نمی گنجد، بلکه با غلبه بر قالب، متناسب با نیاز هر زمان، کارها را مجاهدانه انجام می دهد یک روز دفاع، یک روز روشنگری، یک روز فناوری، یک روز... او برای هر روزش برنامه دارد و در راه حق ، تمام قد می ایستد.بسیج شجره طیبه و بسیجی میوه شیرین باغ خداست که کام ها را شیرین می کند و هیچ کس نمی تواند «هندوانه های ابوجهل» را به جای این میوه شیرین به مردم بدهد. هیچ کس نمی تواند مدعیان را به جای بسیجی بنشاند. هیچ کس نمی تواند دروغ ها را لباس صداقت بپوشاند.بسیجی از کمترین امکانات، بیشترین بازده را می گیرد و آن که از بیشترین امکانات کمترین استفاده را به جامعه می رساند، آن که امکانات را حیف و میل وزمان را به بطالت می گذراند، نسبتی با این بسیجی و فرهنگش ندارد...

صفحه 02 یادداشت روز ، شماره سریال 17137 ، تاریخ انتشار 870902