جامعه نو

بسیجی در میدان می ماند
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
 


شاهد-" تو پرچم در اهتزازی. پرچم آزادگی، نسیم که می وزد، رقص تو زلف های ایران را نوازش می دهد و خنکای تو، گونه های همه حق خواهان را می نوازد. تو همیشه در اهتزازی، مانایی، بسیجی!

" بسیج جای مردان و زنان بزرگ است. در این وادی، برای پاهای کوچک جایی نیست و برای آدم های کوچک نیز هم و در این مکتب، کوچک کسی است که یا علی (ع) نگفته باشد و به فهم حسین (ع) نرسیده باشد والا در بسیج حتی کودک ها هم بزرگ اند!

" تو که از خیابان می گذری، زمین با عطر گام هایت، بهاری می شود و خیابان، خیل خوبان خدا را چونان گوهری در آغوش می گیرد تا عظمت خود را با عزت تو معنا کند. تو هر جا که باشی بسیجی آنجا عزت می یابد، هر جا نگاه کنی، گل می روید، بهار می شود!

" حضور یادگاران دفاع مقدس در بسیج، غنیمتی است قیمتی تر از مرواریدی که صدف های خوشبخت در آغوش می گیرند. پس در دریای بسیج، بسیجی امروز باید صدف باشد برای بسیجی زمان جنگ!

" بسیجی اگر تفنگ هم به دست می گیرد، از لوله اش گل می روید او گلوله ای هم اگر شلیک می کند برای حفاظت از گل هاست. او از جنس گل است. از جنس زیباترین ها.

" بسیجی اهل حرم است. عشق نوشیده در «خورشید خانه» امام رضا (ع) میان او و امام رضا (ع) رابطه فرزند با پدر حاکم است، پدر و فرزندی اعتقادی و مگر نه این که در روایات می خوانیم پیامبر (ص) و علی (ع) پدران امت هستند و مگر نه این که امام رضا، در ولایت مثل امام علی است، پس او هم پدر همه مومنانی است که در امت اسلام خود را فرزند او می دانند.

" بسیجی اهل شهود است؛ حتی اگر برای رسیدن به سفره شهادت تنها راه باریکه ای مانده باشد. او شهادت را می فهمد و در مکتب ولایت، درس شهادت می آموزد. هر بسیجی یک محمود کاوه بالقوه است، یک چراغچی، یک برونسی، یک فرودی، یک فرومندی، یک ابراهیمی، یک بابانظر، یک بابا رستمی، رابطه او با رهبر مثل رابطه آنان است با امام و... از او به یک اشاره و از بسیجی ها به سر دویدن.

" بسیجی، خسته نمی شود، میدان را خالی نمی کند، چرا که از مقتدای خود آموخته است که بسیجی باید در وسط میدان باشد تا فضیلت های اصل انقلاب حفظ شود؛ پس بسیجی در میدان می ماند!

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17141 ، تاریخ انتشار 870906