دل های پاک، نگاه های مهربان
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: عبودیت ،پرشکوه ،عید قربان ،لبخند نو

... وعشق روایت پرشکوهی است وقتی چشمانت را عیدانه می گشایی به مهر و نگاه می کنی به محبت به برادر و خواهر مسلمانت. وقتی لبخند را بر لبانت قاب می کنی تا حتی رهگذران خسته هم این زیباترین سلام را دریابند و بدانند عید قربان را قدری پرشکوه است و تقدیر پرشکوه تر.

تو قربانی می کنی. گوشت های قربانی را به سفره هایی می بخشی که شاید دیری باشد، نتوانسته اند پرسش فرزندان خود را به یک آبگوشت پاسخ دهند اما در این عید، تو این پرسش را بی آن که کسی به «سوال»، دست دراز کند نیکو اجابت کرده ای پس مطمئن باش خدا هم عیدانه تو را خواهد داد که فقرا عیال ا... هستند و آن که به عیال او کمک کند، دست گرم محبت او را همیشه بالای سر خواهد داشت...

عید است این روزها و دل ها مهربان تر از همیشه، همدیگر را می جویند تا اگرچه همدلی از هم زبانی بهتر است اما زبان را هم به همراهی دل بیاورند و مهربانی را روایت کنند...

عید است، مردمان این دیار، جامه نو بر تن جان های نو پوشانده اند تا دل های نو، نگاه نو، لبخند نو را خانه به خانه ببرند و با بوسه بر دستان بزرگان، هم مشق بزرگی کنند و هم غبار فراموشی را از دل برگیرند.

عید است، اگر در نوروز، زمین تازه می شود، در عید قربان زمان تازه می شود. اگر در نوروز، سبزه ها از دل زمین سربرمی کشد و گل ها می شکفد، در عید قربان هم لحظه ها سبز می شود و مهربانی ها می شکفد و دیدارها به دیده ها و دل ها تازه می شود و انسان در یک آغاز دیگر قرار می گیرد.

" عید است و مردمانی که خانه تکانی را به پایان رسانده اند و خانه از غبارها پاک کرده اند، خانه دل را هم آب و جارو کرده اند و حالا، چقدر خانه های تمیز دیدنی است و دل های پاک ستودنی.

" در دل های پاک، یاد خدا پرشکوه تر از همیشه می شود و عید، شکوه و جلال خود را نشان می دهد، عیدی که عبودیت در آن به کمال می رسد و اسماعیل ایمان همه آدم ها، قامت می کشد.

" عید است، در این عید، چراغ خانه دل های همه روشن باد.

صفحه 06 ایران ، شماره سریال 17151 ، تاریخ انتشار 870918