جامعه نو

نزاع های فردی
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
 


رهگذر- این همه دعوا نشانه چیست جز روان ناآرام برخی از ما آدم ها که به نسیمی توفانی می شود. امروز به دریایی مانند شده ایم که به سنگ انداختن کودکی بازیگوش موج ها به پا می کنیم. راستی چه شده است ما را که تحملمان به مثقال است و بی قراری مان به خروار، راستی چه روی داده است؟ گذر دشمن تان به بیمارستان، به کلانتری، به دادگاه، به زندان و... نیفتد والا خواهید دید فراوانند بیماری هایی که از سر نا شکیبی بر سر آدم می آیند و باز فراوانند کسانی که بی طاقتی آنان را سینه به سینه یک فرد دیگر کرده است تا پنجه در پنجه هم اندازند و به حکم قانون پایشان به کلانتری باز شود و باز فراوانند که گاه حتی پای در زنجیر به دادگاه آورده می شوند و... . پیشینه کارشان را که نگاه می کنی می بینی دستمال بی قراری بسته اند بر سری که به قرار بوده است و دل به دعوا و نزاع چرکین کرده اند. خب، عقل که جای خود را به غضب بدهد، دل که چرکین شود، دست های چرکین هم فرمان غضب را اجرا خواهند کرد آن وقت بلوا به پا خواهد شد و سرانجام نیز حتی اگر رنگ خون نگیرد، رنگ سیاه ناآرامی و نفرت خواهد گرفت. هر چند کم هم نیستند جنایت های بزرگی که آغازش بی طاقتی و دعوایی ساده بوده است اما... بگذریم، از دار گفتن، دل را کدر می کند، هر چند ناگزیر پای تند خویان ماجراجو گاه به پای آن هم باز می شود و جایی که پای بشکند بهتر است تا به آن جا باز شود!... خبرهای صفحات حوادث، خبرهای بصری در کوچه و خیابان و خبرهای شنیداری از زبان این و آن روایتگر آن است که برای دعوا، یک بهانه کافی است و گاه به همان هم نیاز نیست، یک نگاه، شاید هم بی نگاه، گناه یک دعوا شکل می گیرد که گاه به جنایت هم تبدیل می شود اما اگر به مرگ هم نینجامد، نفس نزاع، مسئله ای است که باید مورد مطالعه قرار گیرد و برای کاهش آمار آن چاره اندیشی شود و الا روزافزون شدن آمار نزاع ولو فردی افزون شدن پرونده جنایت را به دنبال خواهد داشت، هر چند نزاع فردی نداریم، اگر چه به ظاهر، یک نفر با یک نفر به نزاع برمی خیزد، اما بار این نزاع حداقل روی دوش یک خانواده سنگینی می کند، بگذریم از بار روانی که بر دوش شهروندان ناظر ماجرا می گذارد. پس به این معنا نزاع، هر چه باشد، فردی نیست اما اگر فردی هم باشد، باز باید برای کاهش آمار آن چاره جویی کرد و با مهندسی جامعه و افکار مردمان، اجازه بروز نزاع را نداد. برای این هم باید به جد روی کاهش فشارهای روانی، دغدغه های متعدد و استرس های تولید شده برنامه ریخت، این برنامه ها را هم کاربردی کرد تا در نتیجه با کاهش نزاع، شاهد نزج گرفتن مهربانی، آرامش و زیبایی های زندگی باشیم. این برای همه بهتر است.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17157 ، تاریخ انتشار 870926