جامعه نو

حماسه معرفت در حرم ولایت
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
 

" مشهد خانه همه است. این روزها، همه صاحب خانه ها سیه پوشند و عزادار. اینجا کسی به کسی تسلیت نمی گوید، اینجا همه صاحب عزایند اگر تسلیتی باید گفت، از لبان همه است برای همه. ببین در خیابان ها چه خبر است؟

" حرم است و چهار شاهراه، مثل چهار شریعه، که به دریا می ریزند آیا دریایی از حرم بزرگتر دیده ای؟ آیا هیچ به یاد داری این گونه از زمین شور بجوشد و از آسمان شعور ببارد؟ هیچ دیده ای زمین این قدر بزرگی خود را به رخ آسمان بکشد؟ تاکنون آسمان را در برابر زمین این قدر کوچک دیده ای؟

" این جا همه اوراق دفتر شسته اند و هم درس عاشقان شده اند، این جا همه نام ها فرو هشته و یک نام برگزیده اند؛ عاشق! ببین چه شکوهی دارند این مردمان! نام همه این ها را می توانی محمد بگذاری، حسن بگذاری، رضا بگذاری، این باز یکی است، هر سه اسم، نام نامیرای عشق است.

" خوب به هم نگاه کنید، بگذارید این روزها، چشمانتان نماز تماشا بخواند. این تصویرها، باید در خاطرها جاودانه شود تا فردا که منتقم عادل همه خون های به ناحق ریخته، شمشیر به اجرای عدالت برکشد، او را یاری کنیم.

" درتماشای این صحنه ها، من مسحور کودکانی هستم که با پیشانی بندهای رنگارنگ و شعارهای شعورمند، به میدان می آیند، وقتی این چهره های معصوم را در آغوش والدین یا پیاده در میان عزاداران می بینمبه یقیین می رسم، عشق در این دیار همیشه جاری است و موسای ایمان مردم هم بر ساحران پیروز می شود و هم بر فرعون های مدرن معاصر

" ... و باز به خیابان ها نگاه کنید، به خیابان های منتهی به حرم که آغاز عشقند، آیا با این حماسه، و با این حماسه آفرینان، نمی توان غبار شکست را بر پشت طراحان ناتوی فرهنگی دید؟ آیا این حضورهای نورانی، نشان پیروزی ما نیست؟ اگر نیست پس این حماسه نشانه چیست؟

" می شود در این خیابان ها در لابه لای این مردم، شهدا را دید، می شود با همه شرمندگی با آنان چشم در چشم شد و گفت: هنوز در این سرزمین باران می بارد، هنوز قطره ها به هم می پیوندند و هنوز بزرگترین اقیانوس عشق است که در حرم متجلی می شود و هنوز مردم با شما زندگی می کنند. می شود اطمینان خاطر شهدا را بر باز بودن راه شهادت در چشمانشان دید.

" هنوز می توان هل من ناصر ینصرنی را شنید در کوچه ها و دل به لبیک هایی که از عمق جان بر می آید محکم داشت. می توان مطمئن بود این بار مردم به عهد بسته وفا می کنند. می توان به سرفرازی ایران ایمان داشت.

" این روزها، مشهد، روایت ناب می خواند از حضور همه فرزندان خویش. از حماسه معرفت همه آنانی که هر جا باشند باز مشهد خانه پدری آنان است.فحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17211 ، تاریخ انتشار 871207