سلمان رشدی!
ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
جواد لاریجانی مخالف حکم امام در باره سلمان رشدی از اعدام اقاجری دفاع کرد!!!!!!!!!!!شایدمشکل از اقاجری باشد که انگلیسی نیست ونوکری استعمار کهنه را نمی کند چنانکه به استعمار نو باج نمی دهد .اگر اقا جری انگلیسی بود لاریجانی برایش نوشابه هم باز می کر د .باز هم گلی به جمال ناطق نوری که غیرت ایرانی دارد تا با جناب الهاشمی درگیر شود که لااقل مصالح ملی مارا در نظر بگیر.راستی مرگ بر انگلیس!!!!!!!!!!!