جامعه نو

خداحافظ... به امید دیدار
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
 

 

 

نمی خواهم، باز سیاهه خبرهای سیاهی که در طول یک سال در صفحه «حوادث» نوشتیم را فهرست کنم. نمی خواهم باز خاطرعزیزتان را به یادهای زشت که متاسفانه اتفاق افتاد و به جبر حرفه حوادث نویی قلم بدان آلودیم و ذهن و ضمیر خود را هم زخم زدیم، بیالایم. نمی خواهم... نه... نمی خواهم. این آخرین قلم است که در سال هشتاد و هفت بر کاغذ می رود، پس بگذارید، جور دیگری حرف بزنیم. بگذارید، به یادمان بیاوریم که اگر شکست ها مقدمه پیروزی است؛ باید از حوادث هم پل پیروزی ساخت. باید از اخبار سیاه، تجربه های روشن گرفت. باید از تیره روزی بدکاران مجرم، عبرت آموخت و از زشتی کردارشان لقمان وار پند گرفت و بدان کوچه پای نگذاشت که آنان را از آن گذر است. پس آن چه زشتی در رفتاربدکاران می بینیم از آن پرهیز کنیم و تازه چند جفت چشم هم قرض کنیم تا بیشتر و دقیق تر ببینیم و چند جفت دست قرض کنیم تا پس بزنیم، آن رفتارها را و چند جفت پا که بگریزیم از آن وادی که در آن «یاربد» خانه دارد، چه علمای علم  اخلاق فرموده اند؛

تا توانی می گریز از یار بد

یاربد، بدتر بود از مار بد

مار بد تنها تو را بر جان زند

یار بد، بر جان و هم ایمان زند...

پس جان و ایمان خویش را برگیریم و با انتخاب هجرت، از منطق گناه و جرم و بزهکاری- که اگر بتوان برآن منطق نام گذاشت- کوچ کنیم. کوچ!

"سال به پایان آمد، اما زمان که به نقطه آخر نرسیده است. این نقطه پایان را سرخطی هم هست پس تلاش کنیم، از سرخط هشتادوهشت، زیبا بنویسیم.

زیبا و درست که نیاز به پاک کن هم نباشد چه هیچ پاک کنی نمی تواند، سیاهی کردار را پاک کند، حتی توبه، که فرموده اند: «ترک الذنب اهون من طلب التوبه» گناه نکردن از توبه خواهی آسان تر است؛ تازه اگر فرصت توبه باشد و توبه پذیرفته شود، باز مثل خط زشتی خواهد بود که توسط پاک کن، پاک شود. اما آیا اثری از آن نمی ماند؟

" در سال پیش رو، خودمان، هرکداممان بکوشیم، پلیس خود باشیم. رفتاری چنان قاعده مند در پیش گیریم، که هرکس ما را دید، رفتار عملی قانون را و تجسم بایدها و نبایدهای اجتماعی را در کردار ما ببیند. روشن عرض کنم. باید جوری زندگی کنیم که تجسم فرهنگ اسلامی و شکوه تمدن ایرانی از لحظه، لحظه زندگی ما نمایان باشد و هرکس بخواهد یک زندگی سالم، صالحانه و قانونمند را ارائه کند، ما را نشان دهد.

" امسال گذشت. اما این نقطه پایان را، سرخطی هم هست، پس زیبا بنویسیم سال آینده را تا باز در روزهایی چنین که باز می گردیم و به پشت سر نگاه می اندازیم کمتر از امسال شرمنده شویم، بلکه با افزون شدن زیبایی ها و اصلاح زشتی ها، امید به بهترشدن در ما افزایش یابد و صفحات حوادث رفتار ما هر روز سفیدتر از پیش شود. آن گونه که بتوان در سفیدی هر روز افزون شده آن، از زندگی بدون خطر، و سرشار از آرامش نوشت.

" آرزوی ما زندگی سلامت برای شما و روزهای سفیدتر برای صفحات حوادث روزنامه ها در سال آینده است. شما هم دعا کنید، «مقلب القلوب والابصار»، قلب هامان را به روشنایی نور بنوازد.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17227 ، تاریخ انتشار 871228