جامعه نو

اقای امامی راد چه می کنيد؟!
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ آذر ۱۳۸٢
 

شما هم ساكت باشيد، لطفا! 
غلامرضا بني اسدي
rbaniasadi@yahoo.com
ساكت، آقا! ساكت باشيد لطفا! صداي شما گوش جامعه را مي آزارد! آقاي امامي راد! آنجا كه شما ايستاده ايد و كلمه هايي از جنس آتش بر زبان مي آوريد، «مجلس» است، «مجلس شورا»، «مجلس شوراي اسلامي»، جايگاهي كه امام دورانديش امت آن را «عصاره فضايل» خوانده و در «راس امور» دانسته اند. رهبر معظم انقلاب نيز بارها و بارها حريم پرحرمت مجلس را نگهبان بوده اند در برابر افرادي كه خود حق پنداشته و حق ديگران را باطل مي پندارند!  پس ساكت باشيد آقا! ساكت باشيد اگر امام را قبول داريد، اگر دل با رهبر داريد، اگر به قانون اساسي متعهد هستيد. «مجلس» ركن ركين و پايه متين «جمهوري اسلامي» است و واجب الحرمه مثل ديگر اركان حاكميت اسلامي. مجلس بازيچه نيست كه به بازي گرفته شود، سراچه هم نيست كه به اين و آن وابگذاريدش. آنجا مجلس شوراي اسلامي است. با صندلي هاي قرمزي كه توسط خون سرخ شهيدان حراست شده است و بايد سبزانديشاني بهگزين شده توسط مردم بر آن تكيه زنند و «نقاط سياه» را به مدد تدبير به «نقاط سفيد تبديل»  كنند. آنجا جاي گفت هاي ناپالوده نيست. حرف اگر داريد مستند و محكم به وزارت اطلاعات بدهيد. اگر صهيونيستي مي شناسيد به قانون معرفي اش بكنيد. اگر مدركي داريد، دليلي داريد رو كنيد، آقا! «هاتو برهانكم»  امر قرآن است. دليلي داريد بياوريد و يا از محضر ملت و مجلس عذر تقصير كلام بخواهيد. از طرف مردم هم سخن نگوييد. مردم همه را مي شناسند، عيار صداقت همه را به محك كشيده اند براي فهم اين هم زياد منتظر نخواهيد ماند، همين اسفند مردم براي خيلي ها«اسپند» دود خواهند كرد!
صاحب اين قلم به عنوان احدي از آحاد ملت ايران از مسئولان امر مي خواهد آقاي امامي راد را بازپرسند و اسناد از او بخواهند و اگر كسي با اندك سويه  گرايش به صهيونيسم پليد وجود دارد را به مردم و محكمه صالح معرفي كنند والا گوينده را به افكار عمومي واگذارند تا سيه روي شود هركه در او غش باشد!
ديگر اينكه مجلس خانه ملت است، نه زمين بازي كه جناحين تيم هاي خود را در آن بچينند وبه هم گل بزنند. دراين خانه بايد متين و آرام بود و به صاحب خانه خدمت كرد. حرمت خانه را و صاحب خانه را و نمايندگان صاحب خانه را حفظ كرد. به ياد داشته باشيم مردم بي ادبها را از هر طيف و جناحي كه باشند دوست ندارند و در اسفندماه به همه ادعاها محكم و مومنانه پاسخ خواهند گفت.