جامعه نو

رسالت ملی ایرانیان
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
 

 

«اصلاح الگوی مصرف» یک رسالت ملی است. برگزار کردن آن به شعار، خیانت و تبدیل فرصت مغتنم به تهدیدی آشکار است. حتی حکومتی کردن صرف ماجرا هم چاره کار نیست. در «اصلاح الگوی مصرف» به دور از شعارزدگی و فرو غلتیدن در پرتگاه های افراطی یا تفریطی، همه باید عملا پای به میدان بگذاریم. ادارات و نهادها و سازمان های دولتی از برگزاری پرهزینه همایش ها و پرهزینه کردن خدمات رسانی خود بپرهیزند و حتی الامکان در کمترین زمان و با کم ترین هزینه کار مردم را انجام دهند، بخش های خصوصی نیز در اصلاح الگوی خدمت رسانی به جامعه همراه دیگر بخش هایی باشند که الگوی کاری خود را اصلاح کرده اند و همه و همه از اسراف کاری در همه شئون زمانی و امکانات و خدمات بپرهیزند و هم مسابقه تجمل شکل گرفته در شیک سازی ساختمان و نوسازی مبلمان ادارات و سازمان ها و بانک ها و موسسات مالی و... را نقطه پایان گذارند. مردم هم هر کدام هر جا که هستند به فراخور زندگی خود به سمت صحیح سازی الگوی مصرف و سلامت سازی الگوی اخلاق و رفتار بروند چه «اصلاح الگوی مصرف» جز با به میدان آمدن همه آحاد جامعه از رأس هرم تا نقطه انتهایی قاعده جامعه میسر نیست. یعنی در اجرایی شدن این مسئله نمی شود فقط نگاه به بالا داشت، شرط اول توفیق در این مسئله «نگاه به خود» است یعنی ما هر کداممان از «خود» شروع کنیم و الگوی مصرف را در همه شئون و اشکال به سمت اصلاح هدایت کنیم. یادمان نرفته است در زمستان سال ٨۶ که بحران گاز مسئله ساز شد، تنها از ادارات کار برنیامد، بلکه همراهی آحاد مردم و نهادهای حکومتی تا حدی به برون رفت از آن مشکل کمک کرد، گرمای همراهی مردم بود که گذر از زمستان سرد و سخت را میسر کرد. حالا هم باز باید همه ما به اندازه خاموش کردن یک لامپ هم که شده به روشنای خانه هم وطن و استمرار روشنایی خانه خود کمک کنیم. به اندازه یک لقمه نان هم که شده هم حرمت گزار برکت خداوندی باشیم و هم به خودکفایی کشور کمک کنیم. به اندازه یک قطره آب هم که شده، به فهم باران برسیم و نعمت خدا را ارج بگذاریم، به اندازه یک دقیقه هم که شده به زودتر راه افتادن کار مردم کمک کنیم. به اندازه یک سفر غیرضروری از آمد و شد مردم بکاهیم، به اندازه یک کلمه از مکالمات غیرضروری کم کنیم، به اندازه یک روز از وسایل مان بیشتر استفاده کنیم. چشم بر هم چشمی ها ببندیم و حتی از تماشای مسابقه تجمل که میان برخی ها در می گیرد و زندگی شان را به جهنم بدل می کند بپرهیزیم. یادمان باشد که در زمین اصلاح الگوی مصرف، باید بنای رفیع استقلال و سرفرازی ایران و ایرانیان مومن برافراشته شود، ما هم هر کداممان به اندازه توش و توانمان با صرفه جویی، خشتی بر دیوار این بنا بگذاریم و در این رهگذر داعیه داران حکومت و کسانی که مدعی ولایت پذیری هستند و از ارزش ها سخن می گویند باید بیش از دیگران در تحقق اصلاح الگوی مصرف بکوشند. ولایی بودن و ارزشی بودن یک تعارف و شعار سیاسی نیست تا بانگ برآورند، یک تابلو هم نیست که پای آن بایستند بلکه عمل به فرامین رهبری در گرانیگاه های مختلف است و امروز کسانی می توانند خود را ارزشی و ولایی بدانند که دغدغه اصلاح الگوی مصرف همه ذهنشان را پر کرده باشد و خود را ملزم به رعایت آن بدانند؛ از یک قطره آب تا یک لحظه زودتر بیدار شدن از خواب. تا درست مدیریت کردن و اصلاح ضعف ها و تا همه آن چه به زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی شان برمی گردد. پس آن که امروز دغدغه اصلاح ندارد، نسبتی هم با ولایت و ارزش ها ندارد، هر که می خواهد باشد و هر چه می خواهد بگوید. ارزشمداران و ولایی ها امسال با اصلاح الگوی مصرف ارزش ایرانی بودن خود و پیروی از ولایت را نشان خواهند داد و در افق نگاه رهبر حرکت خواهند کرد...
صفحه 02 اخبار ، شماره سریال 17232 ، تاریخ انتشار 880119