جلوی زورگیری را بگیرید
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیل ،زورگیری ،زیرگلو

 

 

کسی که به سیل گرفتار شده می داند، سیل یعنی چه و غرش آن چگونه اندام آدمی را به لرزه می اندازد. کسی که به زلزله گرفتار آمده می داند ریشتر یعنی چه و آوار چه طعمی دارد.

کسی که به چنگ زورگیران گرفتار آمده می داند طعم چاقو زیرگلو یعنی چه و لرزش بدن و درهم شکسته شدن کلمات و هراس جاری شده در رگ ها چه تجربه تلخی است.

قدیم ها اگر «قطاع الطریق» وجود داشت مردم هم با آمادگی مواجهه با «رهزنان» برنامه گذر از «طریق پرخطر» پیش رو را پی می ریختند، تفنگچی استخدام می کردند و تازه حکم «قاطع طریق» هم مشخص بود، سخت و سنگین که دست و پای خویش را می باخت.

اما امروز «قطاع الطریق» دیگر در بیابان و کوه و کمر کمین نمی کنند، بلکه در کوچه و خیابان یقه مردم را می گیرند و به زور چاقو هرچه قیمتی است از چنگ صاحب آن در می آورند و اگر قطاع الطریق قدیمی این قدر مروت داشتند که به زن و بچه کار نداشته باشند، این راهزنان از قضا کودکان و نوجوانان و زنان را بیشتر به عنوان طعمه انتخاب می کنند. کم اتفاق نیفتاده که نوجوانی مال و اعتماد و آرامش خود را یک جا درکوچه باخته و به خانه آمده. کم اتفاق نیفتاده که دختری، زنی، مادری، برای حفظ کیف خود از دست راهزنان و کیف قاپان موتورسوار،چندمتری روی زمین کشیده شده است و...

از همه مهم تر این که در ماجرای زورگیری، این درست که منتفع یک یا دو نفر است به نام دزد زورگیر، اما آن که ضرر می کند، یک نفر نیست، یک جامعه است.

نفر هدف مال خود را می بازد اما در باخت  آرامش و اعتماد و ... همه مردم مثل او هستند؛ زخم خورده و برآشفته؛ پس آنان که در مقام قضا و جایگاه پلیس می خواهند با این دزدان آرامش سوز برخورد کنند باید به طلب حق همه مردم از  آنان بپردازند نه یک مالباخته؛ چه در این میان آن چه مهم تر است خسارت روحی و روانی و اجتماعی است والا مال باز به دست می آید، اما اعتماد و آرامش، به دست نمی آید.

پس در کنار مدعی خصوصی، مدعی العموم هم باید به مطالبه امنیت روانی جامعه از این جماعت راهزن بپردازد.

چنان قاطعانه که اثر بازدارندگی آن به حقیقت دیگران را از پانهادن به این راه باز دارد تا روزگار این نشود که یک شهروند در تماس با روابط عمومی روزنامه به فغان آمده که «شما را به خدا گزارشی در مورد زورگیری ها و کیف قاپی در شهر که این روزها بسیار زیاد شده است تهیه کنید؛ چون طی ٢ روز گذشته ٣مورد را به چشم دیدم»... خب آیا وقت آن نرسیده است که پنجه های مقتدر قانون این امنیت سوزان آرامش ستیز را سرجایشان بنشاند؟ آیا وقت آن نرسیده است که شهر از این لکه های ننگ پاک شود؟ و آیا و آیا و آیا و هزار آیای دیگر که تنها با برخورد قاطع قانون جواب می گیرد و در این برخورد، مردم هم همراه قانون هستند و پشتیبان مردان قانون، پس یا علی!

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17234 ، تاریخ انتشار 880122