جامعه نو

زورگیری و شهروند مسئول
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
 

 

 

نوشته های شما را پی گیری می کنم آقای رهگذر، مخصوصا آن چه درباره زورگیری و برخورد با اراذل و اوباش می نویسید. یادم هست، چندی پیش درباره حساسیت مردم و کنشگری عمومی در برابر زورگیران نوشته بودید با این خواسته که با عزم همگانی و همراهی نهادهای قانونی به پاک سازی جامعه از اراذل و اوباش و زورگیران بپردازیم. حرف درستی هم هست، منتهی کنشگران باید از سوی مردان قانون با واکنش مثبت مواجه شوند و از چتر حمایتی آنان برخوردار باشند و الا خود در معرض خطر اوباش قرار خواهند گرفت... این ها حرف های شهروند محترمی بود که پس از درج یادداشت «جلوی زورگیری را بگیرید» در روز شنبه ٢٢ فروردین ماه جاری با نگارنده تماس گرفت. او می گفت خود در دستگیری ده ها تن از اراذل و اوباش و زورگیران نقش داشته است، اما این کنشگری فعال و ایفای نقش شهروند مسئول برایش پرهزینه بوده است، هزینه ای که بخشی از آن با تحمل ضربات چاقوی قطاع الطریق های امروزی پرداخت شده است! او معتقد بود نهادهای قانونی باید «شهروندان مسئول» را تحت حمایت بگیرند تا وقتی متجاسران می خواهند با آنان درگیر شوند، خود را در مقابل قانون و همه قدرتش ببینند نه در برابر یک شهروند بی دفاع. او یک حرف دیگر هم داشت که از این مسئله نباید حساسیت زدایی شود تا مجبور شویم آن را به عنوان یک ناهنجاری بپذیریم. بلکه حساسیت مقابله با آن باید هر لحظه افزایش یابد و به اصطلاح حساسیت نسبت به موضوع زورگیری باید به سان حساسیت نسبت به تیم ملی باشد تا بتوانیم نتیجه بگیریم، چطور است که یک تیم با یک یا چند باخت با برکناری سرمربی مواجه می شود، اما باخت های پشت سر هم اجتماعی، باعث نمی شود آب از آب تکان بخورد؟ درست هم می گفت آیا باخت های اجتماعی و گل هایی که زورگیران آرامش سوز به دروازه بهداشت روانی و اعتماد اجتماعی می زنند به تلخی باخت یک تیم نیست تا تدبیرگران را به چاره وا دارد؟ و فکری تازه برای برخورد با موضوع بردارند تا خونی تازه به رگ های جامعه راه پیدا کند؟ و... بگذریم، این شهروند می گفت برای مصون ماندن از دست اراذل و اوباش در ٣ سال ١۵ بار خانه ام را عوض کرده ام، حال آن که اگر قانون مقتدرانه اعمال شود، این قانون شکنان هستند که نباید آرامش داشته باشند نه شهروندان معمولی. این هم حرف درستی است، امنیت حق مردم است و آن که آتش به خرمن امنیت می زند خود باید در آتش بسوزد نه مردم. پس شایسته است نهادهای متولی با حمایت قاطع از مردم فعال در این عرصه که من نام «شهروند مسئول» را برایشان انتخاب می کنم، نشان دهند همراهی با قانون و همکاری با مردان قانون نتیجه اش ارتقای امنیت همگانی و خصوصا برای خود فرد است نه این که امنیت زندگی او مختل شود. امیدواریم در مبارزه قاطع با زورگیران که خواست عمومی مردم است، آحاد مردم که به عنوان شهروند مسئول، نسبت به این مسائل حساسیت نشان می دهند نیز طعم شیرین امنیت مضاعف را بچشند.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17235 ، تاریخ انتشار 880123