غیرت ارتش، عزت میهن، حیرت دشمن
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: ظفر ،روز عزت

 

دیروز، ایران بیش از همیشه پرگوهر بودن مرزهای خویش را باور کرد آن جا که دلاوران خاکی پوش و خداباور ارتش مشق غیرت کردند و گوهر خواستن و توانستن را فرا دید جهانیان گذاشتند.

دیروز، سرفرازی ، سهم مردان حماسه سازی بود که آسمان ایران را آبی تر از همیشه می خواستند. سهم دریامردانی که ضامن فارس ماندن پهنه آبی خلیج فارس هستند، سهم رزم آورانی که اگر سر به سر تن به دشمن دهند، حتی یک وجب از میهن را به او وانخواهند گذاشت.

دیروز، بیش از همیشه بوی شهید می داد و اگر چشم جان می گشودی، تماشای صیاد شیرازی ، قرنی، اقارب پرست، اردستانی، ستاری، بابایی، کشوری، شیرودی و دلاوران شهید زمینی و هوایی و دریایی میسر بود که تمام قد، ایستاده بودند و سربلندی ایران را فریاد می کردند.

دیروز، روز عزت ایران بود، روز غیرت ایرانی، روز مشق حماسه در قامت نیروهای مسلح، که با نمایش اقتدار خود نشان دادند، پرچم ایران همیشه در اهتزاز خواهد بود و نام ایران پرافتخار.

دیروز، مردم و هر که دل با ایرانیان به مهر دارد، خندید و «چین» بر ابروی کسانی نشست که ایستادن این ملک و این ملت را تاب نمی آورند، دیروز از پا افتاد هر که از پا افتادن ما را می خواست.

دیروز توپ بود، تانک بود، مسلسل هم بود اما نه بوی گلوله، که رایحه گل های بهاری را با خود داشت و مردانی به رژه پای می کوبیدند که وام دار عطر لاله های سرخ بودند، لاله های شهید...

دیروز یک ٢٠ پررنگ و کامل پای کارنامه نیروهای مسلح نشست و ملت  نشان داد قدردان فرزندان مسلح خویش است که صلاح را برای این ملک به ارمغان آورده اند و صلح را نگهبانی می کنند.

امروز، نوبت ماست که بر حق ملی خویش بایستیم، نوبت مسئولان است که این حق را به هر زبان فریاد و به زیباترین شکل احقاق کنند و نوبت همه ماست تا در پیروی از رهبر انقلاب، تمام قد بایستیم و حق هسته ای و همه حقوقمان را مطالبه کنیم.

امروز، نوبت ایستادگی است، گاه ظفر هم دور نخواهد بود که؛

صبر و ظفر، هر دو یاران قرینند

چون صبر رسد نوبت ظفر آید

و ما حماسه ساز شدیم و صبوری کردیم و اینک بر دشت صبر ما حماسه شکل خواهد گرفت.

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17241 ، تاریخ انتشار 880130