جامعه نو

عبرت از حوادث لازمه زندگی سالم
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

 ساده انگاری حوادث باعث می شود، ساده‌تر از آن که تصور می کنیم در دام حادثه ها گرفتار شویم. کم نبوده اند کسانی که مثلا کنترل دودکش بخاری خانه را شوخی پنداشته اند و شوخی شوخی، جدی مرده‌اند! کم نبوده اند افرادی که به مهارت رانندگی خود غره بوده و حادثه را شوخی انگاشته اند، باز شوخی شوخی، جدی به تجربه مرگ رسیده اند. کم نبوده اند کسانی که هشدارهای ایمنی و مراقبت را شوخی پنداشته اند و شوخی شوخی، به طور جدی، قربانی لانه های فساد، باندهای زورگیری و سرقت و ... شده اند. حال آن که عقل حکم می کند آنچه بر دیگران می رود را شوخی نپنداریم حتی یادمان باشد که آن حوادث، اختصاصی دیگران نیست که ما از آن ایمن باشیم، بلکه باید از تجربه دیگران درس بگیریم، قبل از آن که ما را سر کلاس تجربه بنشانند و از ما عبرتی برای دیگران بسازند. یادمان باشد ما در آموزه های دینی هم به عبرت گرفتن امر شده ایم و هنوز «فاعتبروا یاالوالابصار» باید ما را در گوش مانده باشد و اگر اهل بصیرت هستیم باید عبرت بگیریم اما... برخی شهروندان آنچه در صفحه حوادث نوشته می شود را جدی نمی گیرند. برخی ها از باب تفریح و سرگرمی می خوانند و برخی ها، هرچند تعدادشان اندک است به مطایبه می پردازند و برخی ماجراهای واقعی درج شده را «فیلم هندی» می خوانند و برخی نیز با گذاشتن مته روی خشخاش می گویند مثلا ساعت 10 که در خبر بود درست نیست و ساعت 9:45 درست است، حال آن که این ها هیچ کدام مهم نیست مهم درس گرفتن از حادثه و هوشیاری افزون کردن برای نیفتادن به دام حوادث است البته ممکن است برای شناسایی نشدن افراد اصلی ماجرا، از آنجا که ضرورتی هم ندارد اما بحث عبرت آموزی ماجرا اهمیت دارد. نویسندگان اسامی مستعار به کار برند وحتی زمان و مکان واقعه را هم تغییر بدهند تا بدون این که افراد شناخته شوند بار عبرت آموزی ماجرا به جامعه هدف منتقل شود، تازه این هم در مطالب غیرخبری است که رویه ای متداول برای کار است. اما برخی ها انگار تا خودشان شکار نشوند و طعم تلخ حادثه همه وجودشان را پر نکند، نمی خواهند عبرت بگیرند حال آن که بایدشان گفت که گیریم همه ماجراها، فیلم هندی باشد، همه ماجراها قصه باشد، رمان باشد، داستان باشد و... هرچه شما می گویید اما مگرنه این است که فیلم و داستان و قصه و... همه ظرفی است برای انتقال پیام به مخاطب فیلم برای فیلم و قصه برای قصه نیست بلکه همه ظرفیت های هنری برای پرهیز دادن از ناهنجاری ها و ارتقاء یافتن هنجارها و زیبایی هاست. به عبارت دیگر ابرو باد و مه وخورشید و فلک در حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی درکارند تا گزندی به تو نرسد و نسیم زلف تو را بر نیاشوبد. امید و آرزوی همکاران ما چه ستون نویس ها و چه خبرنگاران این است که خبرهای سیاه حوادث، سفیدی زندگی کسی را نیالاید بلکه همگان را مثل عبرت در چشم بنشیند و پرهیز دهد از ناروایی ها. صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17257 ، تاریخ انتشار 880217