ايران ای سرای اميد!
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ دی ۱۳۸٢   کلمات کلیدی:

جانم ايران! 
كودكان زلزله را به فرزندخواندگي ببريم
* غلامرضا بني اسدي
rbaniasadi@yahoo.com
خاك پاك كوچه و خيابان و كوه و بيابان ايران زيارت كردني است. دست كوچك و بزرگ ايراني جماعت بوسيدني است. به خدا ايران بهترين مردم جهان را دارد. حتي جهان هم خوبي ايرانيان را خوب پاسخ مي گويد. جانم فداي مردمي كه جان جهانند و جهاني را جانان! جانم فداي مردمي كه مردي و مردمي را معنايي به غايت زيبايند. جانم فداي مردمي كه به خون، به همنوعان خود جان مي بخشند و به مهر و مال سرماي سخت را به گرماي نوع دوستي تبديل مي كنند.
جانم ايران و مردمانش كه «حيات طيبه» را معنايي عاشقانه و عارفانه اند. نگاهشان مينياتوري است و كلامشان غزل، دستانشان پرچم و پاهاشان عمود خيمه انسانيت.
جانم ايران كه روشنايي مهر فرزندانش، خورشيد را شرمنده مي كند. جانم ايران و مردانش، زنانش، كودكانش، بزرگانش، اصلا ايراني جماعت بزرگ است، بزرگ، حتي نوزادانش. اينجا همه عشق به زيبايي را با شير از مادر مي گيرند و همان بدو تولد يا علي مي گويند و بزرگ مي شوند و بزرگي مي كنند.
جانم ايران!  جانم ايراني. جانم مهر، جانم مهرباني. جانم صفا و صميميت اهالي اين خاك خدايی.
اين درست كه زخم تقدير با زلزله در پهلوي انسانيت فرو رفت اين درست كه آوار مرگ هزاران نفر از انسانها را به آغوش مرگ فرستاد. اين درست كه شهري ويران شد و قومي اشك ريزان. همه اينها درست. اما همين حادثه تلخ ثمره هاي شيريني داشت به طعم پرشهد بهار عاطفه. تابستان مهرباني و گرماي مردمداري. اينجا ايران، ديگر زمستان نيست. تابستان معرفت است...
اين مرگها، زندگي آفرين بود و حيات را در رگ، رگ انسانها جاري كرد. همين پيراهنهاي سياه، سفيدانديشي را در ايران به اوج رساند و دنيا را نيز بر سر مهر آورد. اصلا شايد يكي از فلسفه هاي پديده هايي از اين دست همين باشد؛ مرگ هزاران نفر و حيات ميلياردها نفر. اين نتيجه خوبي است. و طلوع مردي و مردانگي، معرفت و شيدايي در افق انديشه انساني فرخنده سرانجامي است كه امتداد پردرد حادثه را التيام مي بخشد.
اما يك پيشنهاد به مهربانترين مردم دنيا؛ بياييد هر خانواده اي كه مي تواند سرپرستي كودك بازمانده اي را برعهده گيرد. مخصوصا خانواده هاي بي بچه، خوب است با اين اقدام نيكو، هم روشنايي فرزند را به خانه خود بياوريد و هم با به فرزندخواندگي پذيرفتن آنان، سايه مهري بر سرشان باشيد. در اين راستا سازمانهاي ذيربط نيز مي توانند با تسهيل صدور شناسنامه نوزادان وكودكان به نام پدر و مادرهاي تازه، گامي اساسي بردارند. اين اقدامي است نيكو و شدني. من مطمئنم مهربان مردم ايران به قطع در اين راه، گامهاي شايسته اي برخواهند داشت. جز اين هم از چنين بزرگ مردمي انتظار نيست.
جانم ايران، جانم ايراني، جانم اسلام، جانم مسلمان. جانم انسان.