سفره ای به شکوه بندگی
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: بندگی ،ظهور ،سفره های احسان

 

* رمضان فصل عاشقی است، فصل رویش هاست، رویش زیبایی ها و حسنات. فصل ریزش هم هست ماه روزه، ریزش زشتی ها و گناهان. در این ماه، سفره های گناه برچیده می شود تا بتوان سفره نیکی انداخت. و چه پرشکوه است سفره های احسان که در گوشه گوشه شهر پهن می شود.

* چه پرشکوه است سفره های احسان، و چه سعادتمند هستند آنانی که با میزبانی میهمانان خدا، عبودیت را عاشقانه گرامی می دارند. سر سفره های افطار است که می توان زیبایی های «بندگی» را دید، بندگی هایی که پس از سال ها «یابندگی» به دست می آید و عجیب این که این «بندگی» باز «یابندگی» به دنبال دارد و «یابندگی» باز «بندگی» افزون تر.

* اگر در ماه  های دیگر سال، تا ۴۰ خانه آن سوتر همسایه شمرده می شود که باید از او باخبر باشیم، در رمضان باید از همه باخبر باشیم، مباد که برخی سفره ها به نام افطاری، «سفره اسراف» شود و سفره هایی از حداقل های افطار خالی بماند.

* کاش آن ها که سفره می اندازند، نیازمندان را لااقل در این ماه مبارک در کنار برخورداران بنشانند و مباد که برخورداران، نیازمندان را از خود برانند، چه اینان عیال خدا هستند و میزبانی از عیال ا... نیز سعادتی است بزرگ.

* کاش می شد سفره ای افکند که برای همه روزه داران جا داشته باشد تا همه به هر رنگ و نژاد، برخوردار و فقیر کنار هم جشن افطار می گرفتند اما... در این بین سفره هایی که در حرم مطهر و دیگر اماکن مذهبی انداخته می شود و مردم از هر گروه گرد آن می نشینند، شکوه خاص خود را دارد. این شکوه را قدر باید دانست و مهربانی ها را عزیز باید داشت.

* سفره های افطار، در همسایگی اجابت خانه دارد، پس چه خوب است به گاه افطار دست ها را و دل ها را پرواز دهیم تا همه زیبایی ها را به دعا از خدا بخواهیم و سرآغاز همه دعاهامان و سرانجامشان نیز صلواتی باشد که به عجل فرجهم کامل می شود. و عجل فرجهم را هم عاشقانه تر از همیشه بخواهیم. صلوات که دعای مستجاب است ، عجل فرجهم هم مستجاب خواهد شد.

* گاهی از همین سفره های فقیرانه و یک نفره و از همین یک نفر کاری ساخته است که از سفره های پرجمعیت ساخته نیست. گاه، یک دعا کلید فتح باب گرفتاری می شود، پس این روزها و شب ها به هر کس می رسیم التماس دعا بگوییم و به یاد هم آوریم که رفع گرفتاری های جامعه بشری و ظهور صاحب زمان (عج) را از خدا بخواهیم...

* رمضان فصل رسیدن به عشق و یافتن یار است. یابندگی پیشه کنیم تا به یار برسیم و برای همیشه بندگی به معرفت پیشه کنیم که مبارک پیشه ای است این بندگی پیشه کردن.

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17348 ، تاریخ انتشار 880604