ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

سیاه و سفید (١۴)

آقا به خدا قانون با کسی سر جنگ ندارد، اصلا قانون وضع می شود تا جنگ ها را به صلح برساند. قانون با کسی مشکل ندارد. قانون به وجود می آید تا مشکلات زندگی جمعی مردم را برطرف و امکان زندگی سالم را در جامعه فراهم کند. قانون، «بند» بر پای مردمان نیست تا آنان را از رفتن باز دارد بلکه وضع می شود تا رفتن مردم را در قالب چگونه رفتن اصلاح کند. مطمئن باشید قانون نیامده است تا سد راه رانندگی شما باشد بلکه می خواهد شما در رانندگی به سد برنخورید. قانون چراغ قرمز را نیاورده تا جلوی راه شما را بگیرد بلکه آمده است تا شما را از خطرها دور نگه دارد. هیچ فکر کرده اید اگر چراغ قرمز نبود، کسی معنای چراغ سبز زندگی را نمی فهمید و چه خطرها که سلامت جان و مال مردم را به چالش می کشید. هیچ فکر کرده اید آن وقت هر روز باید چند جنازه را از کف خیابان ها جمع می کردیم و چند خانواده و قبیله به سوگ می نشستند و چه نوع ناهنجاری هایی پیامد این سوگ نشینی، سلامت جامعه را تهدید می کرد؟ بله، مسئله این است که گاه فقط قرمزی چراغ در چشم ما می نشیند و بی تابمان می کند اما اگر فکر کنیم پشت این قرمزی، سرسبزی زندگی است، آن وقت نگاه ما با چراغ قرمز هم مهربان خواهد شد.

 

بله، قانون دوست و نگهبان و حافظ حقوق ماست پس ما هم با این دوست کارساز و گره گشا دوست باشیم و چه مامور باشد یا نباشد، روی حرف قانون، حرفی نزنیم. چه این حرف، اول از همه حرمت خود ما را خدشه دار می کند، زیرا احترام به قانون احترام به خود انسان و خوی حرمت خواهی و حق مداری اوست.

این نکته ای است که باید از نو به آن توجه کرد و اندک مردمانی را که قانون را رعایت نمی کنند هوشیار کرد که با رعایت نکردن قانون، صرفا یک تخلف مرتکب نمی شوند بلکه یک حرام بزرگ هم پیامد کار آن هاست و آن تعدی به حقوق دیگر شهروندان است، همان طور که آدمی حق ندارد، از میان خانه مردم برای خود راه بگشاید، حق ندارد از دیوار و خانه زمانی او هم عبور کند، مثلا وقتی چراغ برای شما قرمز است برای دیگران سبز است و سبز یعنی خانه چند ثانیه ای دیگر شهروندان و شما حق ندارید از خانه دیگران عبور کنید. جایی که تابلوی توقف ممنوع است به همه تعلق دارد پس شما با پارک در آن منطقه به حقوق دیگر شهروندان تجاوز می کنید. پارک دوبله هم یعنی محروم شدن مردم از استفاده بخشی از خیابان و یعنی دست اندازی به حقوق مردم، یعنی تضییع حق الناس که برای همیشه بر ذمه شما می ماند چه امکان رضایت گرفتن از افرادی که حق شان توسط شما از بین رفته، تقریبا ناممکن است، این حق، حتی با جریمه پلیس هم از ذمه شما پاک نمی شود.

پس به قانون و مقررات شهری در کنار نگاه قانون محور، نگاه حق الناس هم باید داشت چه با تخلف از مقررات، صرفا سرپیچی از فرمان مامور حکومت مرتکب نمی شوید بلکه در کنار این باعث از میان رفتن حق دیگر شهروندان هم می شوید، این نیز می طلبد که با اصلاح رفتار ترافیکی خود عملا به قانون، به حقوق مردم، به نظم شهروندی احترام بگذارید و بستر را برای زندگی در آرامش برای خود و دیگران فراهم کنید. دوستی با قانون، به دوستی های اجتماعی و به رفتار نشات گرفته از آموزه های دینی عمق می بخشد.

با نهادینه شدن این دوستی، دشمنی با قانون و تعدی به حقوق دیگران هم رو به کاستی می گذارد و آن گاه است که رفتار هنجارمند هم رونق می گیرد و زندگی در میان مردم هنجارمند، برای همه دلنشین خواهد بود.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17355 ، تاریخ انتشار 880612