ايران و معادلات بين المللي بعد از يكم اسفند
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٢   کلمات کلیدی:

 
آناني كه از ويران شدن خانه همسايه شاد مانند را بايد انذار داد كه به استقبال همسايگي ويرانه مي روند! به آنانكه وقتي خانه همسايه در طرح تعريض خيابان ويران مي شود تا خانه آنها حاشيه خيابان شود سر از پاي نمي شناسند بايد گفت: آماده باشيد، فردا نوبت ويراني خانه شماست! اين را به آناني مي گويم كه سرخوش از حذف رقيب پيشاپيش خود را برنده انتخابات مي دانند و روياي جلوس بر كرسي مجلس را در دسترستر از هميشه مي بينند.
سرخوش نباشيد حضرات به اين انديشه كنيد كه ويران شدن بناهاي اطراف نه تنها به استحكام بناي شما منجر نمي شود كه استحكام آن را به شدت آسيب مي رساند.
يك ضرب المثل ايراني مي گويد: «شهر پر از دشمن باشد بهتر است تا خالي » و حالا... من اين«خالي» را خيلي خطرناك مي دانم، هرچند بازماندگان از سابقه انتخاب را هم دشمن نمي دانم كه نام بسيارشان در خانواده انقلاب به نيكي ثبت است.گذشته از اين من نگران ميزان حضور مردم در انتخابات هستم، چرا كه برخلاف بعضي از انتخاب ها كه آن را «نفي» اين و «اثبات» آن مي دانستند، اين يك «انتخاب معيار» مي تواند باشد و هر راي مي تواند همانند يك صفر در سمت راست عدد صحيح مردم سالاري توان ده چندان به اين فرآيند بدهد. حرف روشن من با مردم، اين گزينشگران و آگاه، اين است كه به رغم نامهرباني ها، تنگ باوري ها، كاهش امكان انتخاب راي ها بازهم بايد آمد، به نام ايران بزرگ. اين يك واقعيت است كه اگر انتخابات با كاهش شديد راي دهندگان مواجه شود، سواي تسريع توطئه دشمنان اين مرز و بوم.
طرف هاي ايران را در موضع بالاتر در معادلات بين المللي قرار خواهد داد. همانطور كه حماسه دوم خرداد، گراي موشك هاي كروز دشمن را عوض كرد و برگ برنده اي به نام ايران در تعامل با جهان نوشت، رقم نخوردن يك حماسه ديگر مي تواند جاها را عوض كند. كشورهاي دشمن تيغ هاي سياسي، اقتصادي و... خود را تيز خواهند كرد و ساير ممالك نيز در قراردادها دست بالا را خواهند گرفت و از ما امتياز مطالبه خواهد كرد.
امتيازهايي كه در شرايط حضور مردم هرگز نه ما بدان تن مي دهيم و نه آنها در مخيله خويش مي گنجانند. روشن عرض كنم؛ من نگران اين هستم كه بيگانه از ما امتيازاتي بگيرد كه شايد حتي نسل هاي آينده غرامت آن را بپردازند! من بر اين اعتقادم كه بايد براي شكل نگرفتن «فاجعه» در درازمدت از «منافع كوتاه مدت» خود در انتخاب هم انديشان خود كوتاه بياييم تا منافع ما در درازمدت آسيب نبيند گذشته از اين در بسياري از حوزه هاي انتخابيه، صاحبان گرايش هاي گوناگون هستند كه مي شود با راي به آنها هم عقل و هم خواست قبلي خود را قانع كرد. در بدترين حالت هم مي شود ميان يك جمع كه حتي همه طرفدار يك نظريه باشند كسي را انتخاب كرد كه كمترين وابستگي را به آن انديشه داشته باشد.
به هر روي، من به عقل بلندنگر مردم فهيم ايران اعتقاد كامل و ايمان راسخ دارم و حتم دارم كه آنها فراتر از امروز، فرداهاي دور را در نظر خواهند گرفت و با حضوري خردمندانه و اقدامي منطقي، خير و صلاح كشور خود را بر خواهند گزيد و به بهاي گذشتن از فايده كوتاه مدت بر ضررها و زيانهاي بزرگ فرارو، راه خواهند بست و از حق انتخاب خود به بهترين وجه بهره خواهند برد. به ياد داشته باشيم هنوز انتخابات برگزار نشده، شيطان بزرگ به ما چنگ و دندان نشان مي دهد. براي او چه جوابي داريم؟ فراموش نمي كنيم كه براي رسيدن به مردم سالاري آرماني، همه اين فراز و فرودها همانند مشق درس است نه چيز ديگر. درس را بخوانيم، مشق را انجام دهيم و به فرداي ايران بينديشيم و براي خنثي كردن توطئه بيگانه، سنجيده اقدام كنيم و منطقي پاي به عرصه انتخاب بگذاريم.