جامعه نو

ما و غرامت از آمريکا!
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٢
 

هوشياري، نياز اول جهان اسلام 

فاجعه عاشوراي خونين عراق بار ديگر حقانيت عاشورا و عاشورائيان را به بلندترين فرياد گواهي داد. و بر اين نكته انگشت گذاشت كه دشمنان آل ا...از عقلانيت مومنانه اي بي بهره، براي دفاع از باطل خود، باطل ترين راه را برمي گزينند. روشن است كه سيه بيني و سيه انديشي نتيجه روشني نخواهد داد و چراغ هاي افروخته شده ازخون هاي ناب و جان هاي تابناك، سپاه سياهي و تباهي را در هم خواهد شكست و همانگونه كه «عاشورا» آغاز حسين بود و پايان يزيد، اين عاشورا هم آغاز حسينيان و پايان يزيد مسلكان خواهد بود. دنيا نيز ديگر تاب تحمل جاهل منشان خود حق مطلق انديش را از دست داده است و هيچ كجاي اين دنياي گسترده براي تروريست هاي جزم انديش سراي امني نيست. تروريست ها را هيچ كس دوست ندارد. آنچه همه دوست دارند، پايان تروريسم و مرگ تروريست هاي بدنهاد است. آنچه اما درباره عاشوراي سرخ بايد بر آن تاكيد ورزيد، حفظ و بسط هوشياري مومنانه در ميان جامعه اسلامي است. بايد عرصه را بدانان واگذاشت كه پيامبر مبعوث شده درون آنها به عقل و خود مومنانه بر آنها اميري مي كند و اينان بايد بر جهان امارات كنند و اجازه ندهند كژانديشان «كژ راهه» خود را «صراط مستقيم» بپندارند و راهيان صراط مستقيم را «گمراه» بخوانند و بر آنها «حرامي وار»، تيغ مرگ كشند. بزرگان قوم و ائمه مذاهب و مراجع ديني بايد چنان چراغ انديشه نبوي و اسلام ناب محمدي را برافروخته نگاهدارند كه هيچ كوچه اي تاريك نماند تا فرزند خوانده هاي القاعده، چه عامل انفجارهاي كربلا باشند چه نباشند، چه با چراغ سبز آمريكا و چه جاهلانه در جهت منافع آمريكا عمل كنند قاعده ديانت را باطل كشانه بر هم زنند. آنچه نياز امروز جهان اسلام است، «اصول گرايي» مومنانه است نه «بنياد گرايي» افراط گرايانه، روشن است كه ساختمان فكري افراطيون از «بنياد»، «سست» است و از فراز بناي سست نمي توان صلاي رهايي سرداد. خانه عنكبوتي بنيادگرايان افراطي به حتم به سرانگشت تدبير بزرگان جهان اسلام فرو خواهد ريخت و با جاروي منطق، شكيبايي و هوشياري مسلمانان و همه جهانيان، به زباله داني تاريخ راهي خواهد شد. آنچه خواهد ماند «لب الالباب» آئين محمدي است و بس آينده نيز از آن كيش محمد امين است. اما آنچه امروز توجه به آن ضروري مي نمايد اين است كه مسلمانان اعم از شيعه و سني نبايد اجازه دهند، چنگان عنكبوتي افراطيون، «زخم تفرقه» و «دمل تنفر» ميان مسلمانان ايجاد كند.
شيعه و سني، بايد سر به تدبير بچرخانند تا طوفان فتنه بگذرد و روسياهي براي سياه باوران تفرقه انديش بماند و سربلندي براي مسلمانان، نياز امروز و استراتژيك جهان اسلام، رويكرد به وحدت است، با همان قرائتي كه امام خميني(ره) در ترجمان انديشه محمدي ارائه كرد. همه حول محورتوحيد و نبوت و معاد و قرآن، يد واحده شوند تا منافع راهبردي جهان اسلام محفوظ بماند. اين حقيقت را بايد به همه زبانها به مسلمانان باز گفت كه بر درخت تفرقه ميوه اي باب طبع هيچكدام نخواهد رست بلكه بر هر شاخه اين  «شجره ملعونه» منافع ملي، ملتي ازملل اسلامي را بر دار خواهند كرد. پس هشدار كه خود در فاجعه اي چنين بزرگ رقص كنان به پاي مرگ منافع جهان اسلام نرويم.
آنچه البته نبايد مورد غفلت قرار بگيرد مسئوليت آمريكا و انگليس در برابر حوادثي از اين دست است و شايد آسيب ديدگان از اين فاجعه و خانواده هاي شهداي عاشوراي سرخ كاظمين و كربلا بتوانند درمحاكم صالحه عليه آمريكا و انگليس به عنوان متولي امور عراق اعلام جرم كنند و از همان ابزاري كه اتباع آمريكايي عليه كشورهاي مستقل استفاده مي كنند ، بهره ببرند. آمريكا طبق معاهده ژنو بعنوان اشغالگر موظف بود امنيت همگان را درعراق حفظ كند و حالا براي اين ناتواني بايد هزينه هاي لازم را بپردازد.
شايسته است مقامات قضايي و حقوقي كشورمان نيز راهكارهاي اقامه دعواي زيان ديدگان در حادثه عاشوراي سرخ، عليه آمريكا و موتلفانش را ارائه دهند و در احقاق حق زيان ديدگان آنها را ياور باشند. باشد كه اين خون هاي پاك، پرده در كفر و نفاق شود.