از سردار شوشتری درس بگیریم
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

 سیاه و سفید (۵٢)

 

کداممان وعده شفاعت از حضرت امام داریم؟ کسی هست که از روح ا... وعده شفاعت گرفته باشد؟ من که نشنیده ام، اما یک نفر هست که این بشارت را شنیده است، او سرلشکر شهید نور علی شوشتری است. وقتی عملیات مرصاد را با رشادت و درایت به پیروزی فرماندهی کرد، جاودان یاد حاج احمدآقای خمینی این پیغام امام را به او رساند که «در این دنیا که نمی توانم کاری بکنم اگر آبرویی داشته باشم، در آن دنیا قطعا شما را شفاعت خواهم کرد.» آری شوشتری چنین «برات» ارزشمندی از عبد صالح خدا، پیر روشن ضمیر و عارف عامل حضرت روح ا... داشت و در قلب آن عزیز هم صاحب چنین جایگاهی بود، جایگاهی که خیلی از داعیه داران حتی از درک آن عاجز بودند.

بله، شوشتری ما، صادق و صمیمی و پرصلابت بود، خاک جبهه خداباوری او را گواهی می داد و می دهد هنوز، چنان که خاک سیستان و بلوچستان هم از این پس او را در یاد خواهد داشت اما ما هم او را در یاد خواهیم داشت و یادش را در رهگذار یاد خواهیم گذاشت؛ هیچ از خود پرسیده ایم با کاوه با برونسی، با چراغچی و ... چه کرده ایم؟ هیچ برنامه ای برای الگوبرداری از شوشتری ها داریم در این وانفسایی که دشمن هم علیه ایران فیلم ۳۰۰می سازد و هم برایمان الگوهای دروغین می تراشد؟ چه کار داریم می کنیم؟ ما حواسمان است؟ ما الگوهای اجتماعی در قامت شهید فراوان داریم. باور همین که زیست اجتماعی هرکدام از آنان می تواند یک الگوی انسانی موفق از بهتر زیستن به دست دهد. اگر ما دست از اسوه های بدلی و الگوهای تقلبی بشوییم و دست شسته و معطر را به وضوی خود، به سوی الگوهای ملی خویش دراز کنیم، نه در تاریخ پرافتخار و نه در فصل معاصر خویش، چهره هایی برای الگوشدن کم نداریم اما چشم ما از بس به آن سوی دنیاست، خانه خود را نمی بیند! شده ایم مثل کوزه گری که از کوزه شکسته آب می خورد، حتی شده ایم مثل آن که سرچشمه زلال را رها می کند و به سراب دل می بندد! بله این وضعیت ماست و الا آن که از سرچشمه زلال آب می نوشد، جانی طربناک دارد و دلی روشن، ما اگر چنین بودیم روزگار ما این نبود! بگذریم. اما از این حقیقت نمی توان گذشت که چهره هایی چون شوشتری، بابارستمی، بابانظر، برونسی، با همه بی ادعایی و پزهای آن چنانی به حقیقت ظرفیت تبدیل شدن را به الگوهای ماندگار ملی دارند، حیف که ما در نگاه به آدم ها، به جای درک و معرفت به «مدرک» آن ها نگاه می کنیم و نگاه بیماری اخلاقی - اجتماعی جعل مدرک را هم به دنبال می آورد، حال آن که ما نیازمند الگوهای موفق اخلاق و درک و معرفت ایم و شوشتری و برونسی ... از سرآمدان نسل خود در این ساحت ها بودند. راستی، من مشهد نیستم، اما هرکس می تواند به مراسم تشییع شهدا برود. هرکس هم رفت از طرف من هم به بدرقه سردار شهید دستی تکان دهد. من سادگی و صفای شوشتری را خیلی دوست داشتم. پنجشنبه/۳۰مهر۸۸/۱۷۳۹۵/ص۹