وقتی اخلاق شهید می شود
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: میرحسین ،سیجی واقعی ،کروبی ،مایشگاه مطبوعات

- تحمل نداریم، تحمل هم خانواده را، چه رسد به تحمل منتقد، چه رسد به تحمل مخالف! آن قدر از هم دور شده ایم که در دو قدمی هم فریاد می زنیم به شعار مرگ... . واقعا چه بر سر ما آمده است؟ چه شده که جلوی دوربین چند خبرنگار خارجی چنین هنرنمایی می کنیم؟ و از یاد می بریم جلوی نامحرم و غریبه، حجب و حیایی هم لازم است و ناسلامتی ما مسلمان و ایرانی هستیم! اما... . یک گروه مرگ بر دیکتاتور... و گروه دیگر مرگ بر منافق، آن یکی توپ تانک بسیجی... و این؛ کروبی خاک... آن قدر تلخ گذشت بر من روز جمعه در نمایشگاه، آن قدر سخت گذشت که قابل گفتن نیست حتی بیشتر از روزی که خبر شهادت شوشتری را شنیدم. خبر شوشتری با اشک سبک شد، اما تلخی این روز نه با بغض و نه حتی با اشک از میان نمی رود. بدون داوری ارزشی و جانب داری از این یا آن، من «اخلاق» را آن روز شهید شده دیدم و دریغا که از هر ۲ سو تیرها برای هدف گرفتن اخلاق در چله می شد. دریغ که از لب های مدعی نمازخوانی، گفتارهای دشمن شاد کن به گوش می رسید و دریغا که باز «بسیجی» قربانی دعوای نابخردانه پیاده نظام جناح های سیاسی شد و باز... بگذریم توهین به بسیجی آن قدر سنگین است که حرمت قلم اجازه بازگویی آن را نمی دهد. بگذریم. روز جمعه گذشته آقای کروبی به نمایشگاه مطبوعات آمده بود اما گروهی له و گروهی علیه او شروع به شعار دادن کردند، گروهی، «میرحسین» را با یاحسین و گروهی با «مرگ» و باز یک گروه این شعار که «بسیجی واقعی، همت بود و باکری» و گروه دیگر؛ «بسیجی واقعی نورعلی شوشتری» غافل از این که میان همت و باکری و شوشتری فرقی نیست. غافل از این که هر ۲ گروه نه همت و باکری را می شناختند و نه شوشتری را، بسیجیانی از این دست حتی با دشمن کافرکیش هم جز بر مدار اخلاق رفتار نمی کردند و به اسیر بعثی زخمی که تا آخرین فشنگ خود را هم شلیک کرده بود، خون اهدا می کردند اما امروز کسانی دم از این بزرگ مردان می زنند که هم وطن، هم دین و هم خانواده خود را هم تحمل نمی کنند. همت ها و باکری ها و شوشتری ها نماد مهر و لطف بودند، اما برخی اینان از قهر و کینه لبریزند و خیلی از چیزهای دیگر. روز جمعه، بسیجی جانبازی به غیرت به خروش آمده بود که اینان کربلای ۵ را ندیده اند، بسیجی را نمی فهمند و... درست هم می گفت اگر کربلای ۵ را، بیت المقدس را، والفجر، خیبر و... را دیده بودند نه کسانی با ادعای نام بسیجی چنین بداخلاقی می کردند و نه آن گروه دق دلی خود را از اینان با توهین به بسیجی خالی می کرد... . باز هم بگذریم، به باور من روز جمعه اخلاق قربانی شد، عقلانیت شکست و ما جلوی دوربین خبرنگاران خارجی نشان دادیم از تحمل و عقلانیت و احترام فرسنگ ها فاصله داریم و باز متاسفانه این فاصله نه کمتر که بیشتر هم می شود و باز باکمال تاسف در پایان، ۲ طرف انگار از فتح خیبر برمی گشتند که لبخند پیروزی بر لب داشتند و چقدر تلخ بود این لبخندها اگر کسی به چشم عقل نگاه می کرد.

صفحه 04 سیاسی 2 ، شماره سریال 17398 ، تاریخ انتشار 880804