نیازمند بازفهمی حسین فهمیده ایم
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: حسین فهمیده ،شهدای نوجوان ،امام خمینی ،۱۳ سال

سیاه و سفید(۵٨)

 

امام خمینی، شهید فهمیده را رهبر خواندند و این نه یک تعارف سیاسی و یا کاری تبلیغاتی، بلکه یک حقیقت بود که امام با بلندنظری دیدند و به جامعه منتقل کردند، چه قرار نبود فهمیده یک تن باشد که از آغاز تا انجام عمرش بیش از ۱۳ سال نپایید بلکه او پرچم سرفرازی و سند عزتی بود که باید مدام در اهتزاز باشد و بازخوانی شود. او رهبر بود، این نکته ظریف باید ما را بدان اشارت دهد که پیروان این رهبر را بیشتر و بهتر بشناسیم مخصوصا پیروانی که در گروه سنی خود شهید قرار می گرفتند و با پیروی از این رهبر، خود به الگویی برای جامعه تبدیل شدند. امام خمینی، حسین فهمیده را در قامت یک اسوه و الگو فرادید ما گذاشت تا «جامه معرفت مان» را براساس این الگو بدوزیم و چون او شهادت باورانه، به تن کنیم .

فهمیده نقش خود را در اولین خط دفتر زندگی ما ایفا کرد اما آیا ما هم توانستیم با مشق گرفتن از این سرمشق، به خطی خوش دست یابیم؟ پاسخ این سوال را می شود نگفته از وضعیت جامعه فهمید! نگفته پیداست که اگر قرار است جامعه نمره قبولی بگیرد باید مسیر خود را اصلاح کند و در این اصلاح از چراغ های نورانی و الگوبرداری از اسوه های موفق استفاده کند و فهمیده ها هرکدام یک چراغ روشن اند و می طلبد هر استان با پژوهش دقیق، به بازشناسی و معرفی و الگوسازی فهمیده های خود بپردازد و آنان را از بدو تولد تا پرورش تا مدرسه تا زندگی و تا شهادت برای مردم معرفی کند. من از جانباز پژوهشگر، رضا محمودی شنیدم که اصفهان، آغازگر این جریان شده و پیرامون نوجوانان شهید خود کاوش کرده است امیدوارم این کاوش با توفیق همراه شود و صدها شهید حسین فهمیده در قامت الگو به جامعه معرفی شوند و خوب است بلکه در این شرایط از لازم بالاتر است که دیگر استان ها هم پرونده شهدا را از بایگانی بخواهند و حسین فهمیده های خود را در قالب الگوهای زندگی موفق به مردم معرفی کنند. یادمان باشد، هر شهید، یک منبع لایزال انسانی است و می تواند، جان های عطشناک را سیراب کند.

چشمه های شهید فراوان باشد، آن وقت آحاد مردم و جامعه عطش سوز شوند وگاه برای رسیدن به آب به سراب برسند و ما نتوانیم میان آن عطش و این آب زلال رابطه ای برقرار کنیم. این کفران نعمت است. پس برای شکر نعمت باید همین هفته، بسیج دانش آموزی و سالروز شهادت حسین فهمیده را «نوروز» نگاهی نو به مقوله نوجوانان شهید و همه شهدا کنیم و از مقلب القلوب و الابصار بخواهیم قلب هامان را با نور معرفت و چشم هامان را با بصیرت گره زند تا تدبیر شب و روزمان، عارفانه و احوال مان خوش باشد و نیکوترین سرنوشت ها برای ما مقدور شود برای این هم باید با شهدا آشتی و با توجه به ظرفیت بالایشان آنان را در قامت الگو معرفی کنیم مخصوصا شهدای نوجوان که راه صدساله را یک شبه طی کردند در این راه حق ویژه ای بر گردن ما دارند، برای ادای این حق هم باید فهمیده ها را بشناسیم و به جامعه معرفی کنیم...

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17401 ، تاریخ انتشار 880807