جامعه نو

رانندگی کتابی!
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
 

سیاه و سفید(٧٧)

 

روزهای گذشته از کتاب خوانی نوشتیم و این که کتاب نه برای پرکردن قفسه ها و ایجاد هارمونی رنگ ها در کتابخانه بلکه برای خواندن و آموختن و صدالبته به کار بستن است تا زندگی در مسیر تعالی چند گامی به پیش بردارد. پیشترها هم نوشته بودیم که اگر یک شهروند اهل کتاب نباشد نباید انتظار داشته باشد که زندگی اش حساب داشته باشد و اگر هم حسابی داشته باشد، «حسابی» هم باشد. اما گروهی از ما یک عادت بد دارند، کتاب را به گاه ضرورت می خوانند، امتحان می دهند، نمره می گیرند ولی هرگز آموخته ها را به کار نمی بندند به گونه ای که وقتی وضعیت زندگی شان را می بینی احساس می کنی، همه آموخته ها را یک جا پاک کرده اند! اگر بخواهیم یک مثال ملموس در این باره بزنیم برای تقریب مطلب به ذهن باید از کتاب مقررات رانندگی بگوییم که این روزها قطورتر هم شده است و کسانی که می خواهند گواهی نامه بگیرند باید آن را به خوبی فرا گیرند تا از آزمونی که بیش از ۳ فرصت خطا نمی دهد، موفق بیرون آیند، اما انگار بیرون آمدن از جلسه آزمون و پشت سر گذاشتن امتحان عملی فقط پایانی است در به کار بستن آموزه های کتاب چون دیگر کمتر کسی آن آموخته ها را به عمل درمی آورد تا سبکی در رانندگی در خیابان های ما شکل بگیرد که جهان را انگشت به دهان می کند اما برای مردم ما عادی می نماید تا جایی که اگر کسی به قانون عمل کند، بسیاری را انگشت تعجب بر لب می نشاند! جالب این که اگر به رانندگی توام با خلاف برخی افراد اعتراض کنی، مودبانه ترین پاسخی که می شنوی این است که همه کارها درست شده است و مانده همین رانندگی ما که شما می خواهی درست کنی برو بابا دنبال کارهای بزرگ تر و یقه دیگران را بگیر، غافل از آ ن که اصلاح رفتار رانندگی خود از جمله کارهای اساسی و مغفول مانده جامعه ماست که از قضا اصلاح آن از ضروریات است. اما انگار ما به جای این که به خود و رفتار خود بنگریم چنان نگاه به دیگران خیره کرده ایم که خود را نمی بینیم! حال آن که اگر خود را ببینیم و رفتار درست پیشه کنیم اولین کسی که به نفع برسد، خود ما خواهیم بود و در گام بعدی نفع به جامعه ای خواهد رسید که ما در آن زندگی می کنیم. این نیز نیازمند آن است که ما نه به خاطر ترس از پلیس و جریمه و نه حتی به جبر قانون، بلکه به خاطر شخصیت انسانی خود به رعایت مقررات اهتمام ورزیم و قانون مند رانندگی کردن، به بخشی از شخصیت ما تبدیل شود تا حاضر نباشیم رفتار رانندگی خود را به هر چیز بیالاییم. هیچ فکر کرده اید که ما وقتی لباس نو داریم چقدر مراقب تمیز ماندن پوشش خود هستیم، آیا شایسته نیست برای لباس رفتاری خود هنگام رانندگی هم فکری بکنیم؟یادم است، یک نویسنده از این که مردم دیگر کشورها فکر می کنند، درک ما از خودرو با درک جهانی متفاوت است، دلخور بود و از آن که برخی رفتار رانندگی ما را رفتار اصلی و آن چه در جلسات رو در رو شکل می گیرد رفتار غیراصل و آرایش شده می دانند، هشدار داده بود که مراقب خود و آن چه پشت ویترین جامعه می گذاریم باشیم. درست هم می گفت، اگر خیابان را ویترین جامعه بدانیم، با این سبک رانندگی آیا هیچ کس رغبتی برای نگاه کردن به کشور ما خواهد داشت. نگوییم، از رانندگی و ترافیک مسائل مهم تری هم هست، چه چیدمان ویترین خود از مسائل مهم است که نگاه ها را جلب می کند و این خیلی مهم است حتی برای کسانی که تخلف و ندیدن حق تقدم را و... مسائل حق الناس را هم مهم نمی شمارند پس بیشتر توجه کنیم........

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17420 ، تاریخ انتشار 880830