جای پارک
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

سیاه و سفید(٧٨)

اول: خودرویش را جلوی خانه ما پارک می کرد. من داشتم با خودرو از خانه خارج می شدم، گفتم اجازه بدهید دارم خارج می شوم، گفت یک ربع بیشتر طول نمی کشد! فوری بر می گردم! گفتم من دارم بیرون می آیم و می خواهم بروم سر کار. گفت زود می آیم. داد زدم مرد حسابی من الان می خواهم بروم، چشم غره ای رفت و غرغرکنان خودرویش را از جلوی پل ما برداشت و به نحوی که من بشنوم گفت: انگار نوبرش را آورده، پل من، خانه من می کند، انگار خیابان را خریده! ...

دوم: می گفت: آمدم بیرون دیدم باد چرخ عقب خارج و قالپاق ها هم باز شده ... مرد نفهم چنین بلایی سر ما آورد، تازه رئیس یک مجموعه هم است، وای به حال آن مجموعه ... گفتم مگر شما کجا پارک کرده بودی؟ گفت روی پل آن اداره!؟! ( در نظر داشته باشید بحث حفاظتی آن مکان هم مهم است.)گفتم به نظر شما چه باید می کردند؟ گفت باید می آمدند و صدا می زدند! گفتم شما را می شناختند و می دانستند خودرو مال شماست؟ گفت نه، گفتم پس باید همه عالم و آدم را خبر می کردند تا صاحب خودرو پیدا شود، خب شما لطف می کردی و روی پل آن ها پارک نمی کردی، مگر مقررات این کار را منع نکرده؟ البته من قصد داوری را درباره کار آن بنده خدا ندارم اما همه ما موظف به رعایت قانونیم تا نه کسی امکان استفاده را از ملک، اداره و ... از دست بدهد و نه کسی متضرر شود.

* کنار خیابان در محل مجاز پارک کرده بودم که یک نفر آمد با صدای بلند که آقا خودرویت را بردار و اشاره کرد به مسافتی آن سوتر که مگر تاکسی تلفنی را نمی بینی؟ گفتم: آن مغازه ۳ در ۴ و به اصطلاح آژانس چه ربطی به حاشیه خیابان دارد؟ مگر این جا پارکینگ اختصاصی آژانس شماست؟ او اما گوشش بدهکار نبود و خود را نسبت به آن مکان محق می دانست و دیگر رانندگان هم به کمک او آمدند که این جا پارکینگ ماست و کسی حق ندارد این جا بایستد!

* برخی تاکسی تلفنی ها و نمایشگاه های خودرو خیابان را اختصاصی می کنند و امکان پارک را از دیگران می گیرند. گاه پارک خودروهای متعلق به آنان در خیابان به «دوبل» و «سوبل» ( این واژه من درآوردی که از کنار هم قرار گرفتن ۳ خودرو شکل گرفته ) هم می رسد ... اما انگار کسی به ماجرا رسیدگی نمی کند، صاحبان آژانس و خودرو هم خیابان را ملک خود می دانند و گوش شنیدن حرف حق را هم ندارند!

* جایی پارک کردم که قانونی بود، مزاحم کسی هم نبود، آژیر دزدگیر را هم خاموش کردم. اما وقتی برگشتم، برگه اخطار روی در خودرو چسبانده شده بود که اگر دوباره این جا پارک کنید، ۴ چرخ شما پنچر خواهد شد و چه و چه و چه ...حالا پارک در محل قانونی چه اشکالی دارد و آیا صاحب خانه، خیابان را هم خریده است، مسئله ای است قابل توجه ...

* قصد داوری نداریم، فقط چند پرده از بحث پارک خودرو را نوشتیم به نظر اگر همه ما قانون را رعایت کنیم بهتر است، هم حقوق همه حفظ می شود و هم آرامش همه، پس به قانون احترام بگذاریم.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17421 ، تاریخ انتشار 880901