جامعه نو

باران زیبایی
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸
 

سیاه و سفید(٨٠)

 

هر کدام با رفتاری زیبا، خاطره ای خوش برای هم رقم زنیم تا پایان سال، یک کتاب ۳۶۵ برگی زیبا و آرامش بخش در قلب هر کداممان شکل بگیرد. هر کداممان یک درخت بکاریم تا جنگل دوباره زمین را زینت دهد. هر کداممان یک گل بکاریم تا بهار همیشگی شود. باور کنید می شود اگر ما همه به همت برخیزیم آن وقت جایی برای نازیبایی ها نخواهد ماند، چه در روایات اسلامی هم می خوانیم «الحسنات یذهبن السیئات»، حسنات و نیکی ها، گناهان را از میان می برد. چنان که نازیبایی زمین خشک را درخت تبدیل به زیبایی می کند...حسنات مثل آب جاری است، به هر جا که رود گناهان را می شوید و به همه کس و همه جا صفا می دهد. اگر ما در جامعه مثلا حسنه و سنت نیکوی دست گیری از نیازمندان آبرومند را به عمل درآوریم، نتیجه این حسنه، حسنات فراوانی خواهد بود که هم ما و هم طرف گیرنده از آن بهره خواهیم برد، مثلا ما به خلق کریمانه دست خواهیم یافت، آبروی مومن که حرمتی افزون دارد، حفظ خواهد شد، اعتماد میان مردمان قد خواهد کشید، آرامش به خانه خواهد آمد. دست های توانگر حق دست های نیازمند را که خداوند بر ذمه آنان گذاشته ادا خواهند کرد ، سنت دست گیری تا همیشه امتداد خواهد یافت و نازیبایی ها و گناهان زیادی را از میان خواهد برد و یا جلوی شکل گیری آن را خواهد گرفت از جمله این که کسی به قیمت به دست آوردن نان، از ایمان خویش دست نخواهد شست.کفر، که شانه به شانه فقر می آید، راه به خانه هامان نخواهد یافت. عفت و ناموس کسی به تاراج چشم ها و دست های ناپاک گرفتار نخواهد شد بیماری فقر تغذیه بر رگ های سلامتی در وجود کسی تیغ نخواهد کشید... و باز استعدادهای افراد شکوفا خواهد شد، نیازمندان یاری شده در فردای برخورداری خود یاریگر دیگران خواهند شد و به جامعه ادای دین خواهند کرد و... در یک کلام فقر و همه عوارض آن از میان برخواهد خاست و چقدر زیبا خواهد بود جامعه ای که در آن فقر نباشد ...اگر سنت حسنه آموزش، در جامعه شکل بگیرد و همگان چشم شوند برای آموختن زیبایی ها و لب شوند به قرائت نیکی ها و باز هر کس فهم زیبا و تازه ای دارد و یافته جدید و نیکویی، آن را در اختیار همه بگذارد، آن وقت به روشنایی چراغ خواهیم رسید ، چراغ های روشنی که به تاریکی مجال نمی دهد تا در پناه خود مردمان را به چاه و چاله بکشاند و به در و دیوار بکوبد و سر و دست و پا از آنان بشکند. چه همه مشکلات معلول جهل است و تاریکی و اگر حسنات دانش و روشنایی، بیاید، خود به خود پلیدی ها و پلشتی های جهل و تاریکی فرصت بروز نخواهد یافت. پس همه باید بکوشیم تا با تولید حسنات و توسعه نیکی ها در جهاد مقدس زشتی زدایی و از میان بردن سیئات و گناهان و پلشتی ها، نقش برجسته تری داشته باشیم و به زیبایی افزون تری هم دست یابیم ...

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17423 ، تاریخ انتشار 880903