خاک نرم زیر پا
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

قوی ترین دونده هم در خاک نرم یا در میان گل نمی تواند استارت خوبی بزند، قوی ترین آدم  ها هم نمی توانند خود را از باتلاق برهانند، پس برای آغاز دویدن باید خاک سفت زیر پا باشد و برای طی راه هم نباید گذر فرد به باتلاق بیفتد. باتلاقی هم اگر هست باید هوشمندانه آن را دور زد و راهی امن جست تا به سلامت راه به مقصد برد. چه هیچ کسی نمی تواند پای به باتلاق بگذارد و امید سلامت داشته باشد این را عرض کردم تا بر این نکته تاکید کنم که نهاد خانواده برای رشد فرزند باید مثل زمین سفت باشد برای آغاز حرکت، مثل زمین مساعد باشد برای پرورش درخت و امن از باتلاق باشد برای رفتن. همین حالا هم اگر در رفتار آدم ها دقت کنیم به روشنی می توانیم دریابیم که هر کدام از چه زمینی آغاز کرده اند و چقدر پیش رفته اند. در مسیرشان نیز چه سنگلاخ ها و باتلاق ها و کمینگاه های خطرناک را پشت سر گذاشته اند. من در موفقیت هر فرد نقش نهاد خانواده را چه آن زمان که فرزند است و عضو خانواده و چه وقتی پدر و مادر است و سرپرست خانواده، بسیار پررنگ می بینم و معتقدم این که گفته می شود «پشت هر مرد موفق یک زن بزرگ قرار دارد» را باید این جور تعمیم داد که هر فرد موفق از خانواده ای سامانمند قامت می کشد. تحلیلگران معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی نیز بر این عقیده اند که نقش خانواده در ارتقای سلامت رفتاری اعضای خانواده و مخصوصا فرزندان به حدی است که حتی عوامل وراثت و آموزش هم نمی تواند جای آن را پرکند، براساس یافته های این افراد،در خانواده های هوشیار و حساس، کمتر جرمی فرصت بروز می یابد چه اعضای خانواده، همان طور که متوجه «تب کردن» یک عضو خانواده می شوند و «خار در پا خلیدن» او را از نظر دور نمی دارند و برای درمان تب و درد خار تلاش می کنند، نسبت به بیماری های رفتاری هم نیز حساس و کنشگر هستند لذا، مثلا اولین دروغ یک عضو خانواده، با نگاه پرسشگر و «آژیر سای» دیگر اعضا مواجه می شود که انگار «اورژانسی» بودن وضع طرف را خبر می دهند و به همین سرعت هم به یاری او می شتابند. اما در جاهایی که اعضا از «خانواده»، فهم «یک جانشین» دارند و چیزی به نام نهاد خانواده شکل نگرفته، نمی توان یک توفیق هدفمند و یک انسان قامت کشیده را شاهد بود. این جا، زمین گلی، اجازه استارت موفقیت را نمی دهد و باتلاق های سر راه، افراد را می بلعد پس برای این که شکار نشویم و برای این که هزینه های اجتماعی، کاهش و منافع وجود افراد برای خود و جامعه افزایش یابد باید به خانواده توجه ویژه کرد چه جوامع موفق را افراد موفق می سازند و اینان نیز در خانواده موفق پرورش پیدا می کنند.

صفحه R01 اخبار (رضوی) ، شماره سریال 17433 ، تاریخ انتشار 880917