توقع به اندازه تلاش
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

سیاه و سفید(٩٧)

 


دیروز، از ضرورت ایجاد تعادل در «دخل و خرج »گفتیم که می تواند زندگی ها را از توفان حوادث نجات دهد و به یاد آوردیم ضرب المثل معروف را که اگر باران به دشتستان نبارد، سالی نشده از دجله جز خشک رودی بر جای نخواهد ماند پس باید برای حفظ زندگی مومنانه و آبرومندانه به اندازه و مهندسی شده از دجله، آب برداشت و الا کسی نمی تواند از خشک رود، مایه حیات بردارد، بلکه مرگ رود، مرگ زندگی هم هست پس باید هوشمندانه زندگی را مدیریت کرد و این هرگز به معنای خسیس بودن نیست که تا نام اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی به میان می آید برخی ابرو در هم می کشند، بلکه همان طور که از تبلیغ درست این مسئله می فهمیم«صرفه جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن است و صرفه جویی هنر است» این هنر است که می تواند به زندگی آدمی آرامش و ابتهاج ببخشد و بساط بی قراری و استرس و ناآرامی را برچیند تا همه بتوانیم از زندگی لذت ببریم، حیف است زنده باشیم و زندگی نکنیم بلکه مرگ را قسطی زندگی کنیم، حیف است از بزرگ ترین نعمت خدا که عقلانیت است در زندگی چندان که باید استفاده نکنیم تا به وادی مشکلات گرفتار شویم. هماهنگ کردن توقع و تلاش هم ما را از فزون خواهی نابخردانه می رهاند و هم از دشواری زندگی .کسانی که توکل و تدبیر را فراموش کرده برای این که فردا مجبور نشوند، نان خالی بخورند، همین امروز نان خالی می خورند. تعادل بین توقع و تلاش زندگی را زیبا می کند و فرصت لذت بردن از زیبایی را هم فراهم می کند و الا در نبود این تعادل، توان اقتصادی جامعه، به ده دهک تقسیم می شود، با فراوانی درآمد دهک بالایی که گاه با درآمد یک روزش به اندازه همه زندگی فرد دهک پایینی درآمد دارد و گربه خانگی اش بیش از همه لوازم زندگی آن فرد قیمت دارد اما توقعات مدیریت نشده این افراد به هم نزدیک است و فرد دهک پایینی، حتی اگر بر زبان هم نیاورد انتظارش داشتن امکاناتی همسان آن فرد متمول است. متاسفانه فرهنگ سازان و رسانه های تبلیغی هم با تبلیغ تجاری حس فزون خواهی همه را بیدار می کنند و بدون این که امکان مدیریت داشته باشند باعث شتاب آن می شوند و نتیجه می شود همین  که می بینیم؛ بچه بدون این که از میزان درآمد پدر خبر داشته باشد، امکاناتی را طلب می کند که در تلویزیون تبلیغ می شود. همسرش هم برای تهیه این لوازم گاه با بچه ها هم دست و هم داستان می شود تا مرد خانه فشار بیشتری تحمل کند و برای رهایی از فشار، گاه راه را اشتباه برود، حال آن که مدیریت توقع می تواند این مسائل را منطقی پاسخ دهد تا انتظارات منطبق با توان افراد باشد تا همه بتوانند در زندگی خود را در مسیر کمال قرار دهند و به اهداف بلند انسانی برسند که همانا تعالی یافتن معنوی است نه این که شتاب سقوط اخلاق هر روز تندتر شود...

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17441 ، تاریخ انتشار 880926