سبک زندگی حسینی
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

برای رسیدن به رستگاری ما نیازمند «سبک زندگی حسینی» هستیم. فهم ما از عاشورا هم باید در این زندگی خود را نشان دهد، چنان که خود مولا امام حسین علیه السلام و یاران بزرگوارشان در «زندگی» به خلق حماسه عاشورا پرداختند و به حیات جاوید رسیدند، نه بعد از زندگی، مولا حسین، در زندگی «حسین» شد نه پس از شهادت.و این اشارتی است دقیق به انسان ها تا در زندگی خود، حسین خویش را بیابند و زندگی بر محور او بنا کنند تا «سبک زندگی» شان مومنانه شود. من معتقدم ما تا «سبک زندگی» را برای خویش مشخص نکنیم، نخواهیم توانست برای خود «نقشه راه» مشخص کنیم. نقشه راه که نباشد، مقصد معین نخواهد بود.مقصد هم که تعیین نشود، چیزی به نام برنامه ریزی، خود به خود منتفی می شود.چه برنامه ریزی بر اساس تعیین هدف و نقشه راه است و زمانی که «آن» مشخص نباشد، «این» هم شکل نخواهد گرفت. نتیجه هم این خواهد شد که باری به هر جهت به هر سوی خواهیم رفت و تلاش هامان هم جز به هدر دادن انرژی ثمری نخواهد داشت. اگر زندگی خیلی از ماها مطالعه شود این مسئله به روشنی به چشم خواهد آمد، حتی اگر ما خود بر آن چشم ببندیم. این ندیدن به معنای بی برنامگی و بی هدفی نیست. اتفاقا باید دید و به چاره کار برخاست برای این برخاستن هم محرم بهترین فرصت و مولا امام حسین(ع) و یاران و اصحاب بزرگوار ایشان بزرگ ترین، کامل ترین و زیباترین الگو خواهند بود. این الگوها هم که مشخص شدند، مقصد آن ها، مقصد ما هم خواهد شد و نقشه راه آنان هم نقشه راه ما. آن وقت  ما هم راه را خواهیم یافت و سبک زندگی خویش را نیز هم، سبک زندگی که از عناصر و حقایقی همچون بعثت، پایداری، هجرت، غدیر و عاشورا شکل می گیرد. چه اگر ما هر کداممان خود را مخاطب آیات الهی ندانیم و برانگیخته نشویم حداکثر نقش ما در برابر آیات قرآن، تماشاگری خواهد بود که در گذر زمان به «لژ»نشینی عادت خواهد کرد و به «برخاستن» و «خواستن» نخواهد اندیشید. اگر به پایداری نیندیشیم و آن را با فراوانی رفتار به جزئی از شخصیت خود تبدیل نکنیم در اولین روزهای شعب ابی طالب و اولین ساعات محاصره آب از پا خواهیم افتاد. اگر اهل هجرت نباشیم، منطق باطل ما را به حصار خواهد کشید. اگر به فهم غدیر بالغ نشویم، بی ولی و بی ولایت راه را گم خواهیم کرد. اگر عاشورا از سبک زندگی ما حذف شود، بیداد و ستم بر زندگی و جامعه ما حاکم خواهد شد و فریاد ما را هیچ دادخواهی نخواهد شنید. پس زندگی خود را حسینی کنیم....

صفحه R01 اخبار (رضوی) ، شماره سریال 17446 ، تاریخ انتشار 881002