شهر بی قانون
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

سیاه و سفید(١٠٧)

«از شهر می توان رفت اما از قانون شهر نه». این یک ضرب المثل فارسی است که از نهادینه شدن فرهنگ شهروندی حکایت دارد. اما برخی از ما فارسی زبانان انگار نمی فهمیم محتوای ضرب المثل را، لذا، از قانون شهر، بیرون می رویم اما در شهر می مانیم و نتیجه می شود این که می بینیم یک شهر بی قانون، نه این که شهر قانون نداشته باشد، دارد، اما چون از سوی برخی از ما به عمل درنمی آید، شبیه «شهر بی قانون» که در فیلم ها نشان می دهند می شود. نه این که قانون را ندانیم، می دانیم اما به آن عمل نمی کنیم. همه زندگی ما شده مثل رانندگی ما، که همه قوانین و مقررات را تا لحظه پایان آیین نامه می دانند و تا پایان آزمون عملی رانندگی به کار می بندند اما همین که گواهی نامه شان صادر شد و در جیب گذاشتند، می شوند مثل روز اول. انگار نه انگار که گواهی نامه را براساس رانندگی قانونمند به آنان داده اند و میان رانندگی، با ماشین راندن فاصله بسیار است. ماشین را خیلی ها می رانند اما رانندگی برای خود آدابی دارد و مقرراتی که رعایت آن خود یک فرهنگ است. در حوزه زندگی هم قصه همین است، از پوشش گرفته تا گویش تا کنش و واکنش، همه جا قانون داریم، اما برخی ها، به آن بی حرمتی می کنند. قانون شهر، حجاب را لازم می شمارد و چون مستظهر به شرع است، آن را واجب هم می دانیم اما میزان رعایت آن چقدر است؟ برخی آن را امری شخصی می دانند، حال آن که امور شخصی، به چهار دیواری خانه شان خلاصه می شود و زمانی که مسئله ای از در منزل این سو آمد، دیگر جنبه شخصی پیدا نمی کند. پس نمی توان در کوچه و خیابان هر لباسی را پوشید چرا که شهر، قانون خاص خود را دارد و رعایت آن هم بر همه لازم است و این نه تنها با آزادی منافاتی ندارد بلکه خودآزادی است. چه حجاب درست، اجازه تعدی هوس را نمی دهد. تا آزادی به معنای واقعی شکل بگیرد. «گوته» بسیار دقیق می گوید این نکته را که، «شایسته آزادی، کسی است که هر روز بتواند، بر هوس های خود چیره شود» اما آیا بسیارمان توان چیره شدن را بر هوس مان داریم تا شایسته آزادی باشیم؟ من معتقدم، آزادی، یک فرصت است، یک فرصت نیک و باید از آن نهایت استفاده را برد، چنان که یونانیان آن را به ضرب المثل تبدیل کرده اند که ؛« آدم عاقل، فرصت نیک را به بخت نیک تبدیل می کند» ما هم باید فرصت نیک آزادی را به بخت نیک زندگی قانونمند تبدیل کنیم. آن وقت زندگی، سرشار از آرامش خواهد شد، این آرامش در جان آدم ها خواهد نشست و به جهان شان و جامعه شان، به شهر و خیابان و خانه شان هم راه پیدا خواهد کرد تا دیگر نیاز نباشد، کسانی به دنبال رفتن از شهر باشند، تا با قانون آن تعارض پیدا نکنند، چه زیبایی جامعه قانونمند آنان را در شهر ماندگار خواهد کرد و چه جایی برای زندگی بهتر از شهر قانون؟

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17452 ، تاریخ انتشار 881012