سلام
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

گاهی باید سلام کرد و فقط سلام در زمانه ای که نگاه ها به هم مهربان نیست