امیرکبیر، نامی جاودان
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 


تاریخ ایران را هرجور که بنویسند لاجرم به احترام امیرکبیر باید کلاه از سر بردارند، فراز و فرود ایران را که بخوانیم باز در یکی از فرازهایش باید به سلام میرزا تقی خان برویم که «خوان گسترده» نعمت  تدبیر بود برای ایران و برچیننده «خوان طمع» درباریان. او که بود نگاهش برای قطع دست طمع بیگانگان کفایت می کرد و صله بگیران از مردم بریده و به قدرت پیوسته را نیز تنبیهی آشکار بود. در نظام تدبیر او، عدالت مدیریتی چنان حکم می کرد که گاه حکم شاه هم باطل می شد.

بطالت کاری و باطل خواری را تاب نمی آورد و این همه را سمی مهلک برای ایران می دانست. او خوب دریافته بود اگر قرار است کشور به حق خود برسد، باید مناسبات باطل دربار و قدرت های فزون خواه خارجی و مداحان و دریوزگان داخلی، برچیده شوند و هرکس به اندازه توش و توان خود، قدر ببیند و به اندازه ای که قدر دارد برصدر نشیند. چه او خود نه براساس مناسبات سلطنتی که براساس استعداد و لیاقت خود مقام یافته بود و روستا زاده دانشمندی را می مانست که به وزیری رسیده بود هرچند شاهزادگان و دربارزادگان ناقص عقل به دلیل روابط غیرعادلانه همچنان ماندند و چپاول کردند و بر سر راه «امیرکبیر» هزار مانع تراشیدند. اما امیرکبیر با توکل به خدا و تنهایی به اندازه یک حکومت کارکرد، آن هم کار ماندگار، دارالفنون او، آغاز دانش نوین در ایران شد و فراست او در عرصه دیپلماسی خرمشهر را در قاب ایران جاودانه کرد. او راه استقلال را فراروی ایران گشود آنچنان که حتی با قربانی شدن او در حمام فین کاشان باز راه، رهروهای خویش را یافت.

به باور من امیرکبیر تنها قهرمان مبارزه با استعمار نبود بلکه قهرمان همیشه جاودان مبارزه با استبداد و استعمار هم بود و در همان چند تابستان حکومت خود، توانست قطر زمستان های بیداد و تحمیق داخلی را هم به اندازه استعمار خارجی بکاهد. او اگرچه نتوانست «فرهادوار» بیستون استبداد و استعمار را از میان بردارد تا ایران به روزگار «شیرین» خویش برسد، اما از میان آن همه سنگلاخ، راهی باریک گشود تا فرزندان اعتقادی اش در روزگاران بعد، از آن بزرگراهی بسازند به سوی استقلال و عزت ملی و نام او را هم برای همیشه با عزت فریاد کنند که عزت فرزندان ایران عزت ایران و اقتدار ایران، قدرتمندی فرزندان ایران است.

صفحه 03 صفحه ویژه ، شماره سریال 17460 ، تاریخ انتشار 881021