شکست همان پل پیروزی است
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:
سیاه و سفید(١۴۵)
نشسته باشی مدام، دست به دعا هم که داشته باشی، برکتی به روزیت نخواهی دید. ضرب المثل «از تو حرکت، از خدا برکت» ریشه در آموزه های دینی ما هم دارد. «لیس للانسان الا ما سعی» هشدارمان می دهد که آدمی تا تلاش و تکاپو نداشته باشد و پی کوشش و سعی نرود، به سعادت هم نخواهد رسید. پس اگر خواهان روزگار بهتریم باید مومنانه تلاش کنیم. باید موفقیت را به دست آورد. توفیق هرگز و هرگز و هرگز، نشانی خانه تنبلان را نخواهد گرفت و در خانه خوابیدگان را به صدا در نخواهد آورد. پی موفقیت باید با تلاش و تکاپو دوید. حتی از زمین خوردن هم نهراسید بلکه حتی از شکست، راهی به سوی پیروزی باز کرد. چه شکست نه زمین خوردن که پذیرفتن زمین خوردن است. مورچه را اگر نگاه کنی، هزار بار از دیوار به زمین می افتد اما باز راه بالا رفتن را در پیش می گیرد و سرانجام هم به مقصد می رسد. پس هرگز نباید شکست را پذیرفت، بلکه باید این باور را در ذهن نهادینه کرد که پیروزی حق انسان است و باید این حق را به دست آورد.«شکسپیر» معتقد است «موفقیت هایی که نصیب بشریت شده، عمدتا در میان تحمل و شکیبایی بوده است» و جز این هم نیست. مطمئن باشید اگر ادیسون، در همان روزهای اول که پی کشف و اختراع بود، با اولین و دومین و صدمین شکست از میدان به در می شد، هرگز، نامش با روشنایی گره نمی خورد. اگر بل با اولین آزمون به خطا رسیده، دست از تلاش می کشید، نمی توانست ارتباطات جهانی را با نام خود، عجین کند. اگر برادران رایت اولین بار که فکر پرواز به ذهنشان رسید به پاهای خود نگاه می کردند و می پذیرفتند میان دست و پای آنان و بال پرندگان تفاوت بسیار است، پرواز سهم آنان نمی شد و اگر همه مخترعان پی تلاش نمی رفتند، ما درست همان جایی بودیم که اجداد ما در هزاران نسل پیش بودند.اما تلاش و تکاپوست که موفقیت می آورد و الا چنان که می گویند جایی که هیچ تلاش و زحمتی وجود ندارد، هیچ نقطه قوتی هم وجود نخواهد داشت. پس برای یافتن نقاط قوت و گره زدن آن ها با هم باید تلاش کرد تا موفقیت ها یکی از پی دیگری از راه برسند و جامعه را و آحاد آن را به سوی روزگار پر رونق تر پیش ببرند. پس بپذیریم، باید تلاش کنیم. برای جهت دادن تلاش و خسته نشدن هم باید اراده کنیم. چه به گفته «شاتو بریان» یک اراده خم نشونده، بر همه چیز، حتی بر زمان هم غالب می آید. و این یعنی، با اراده آهنین، با مدیریت زمان، می توان زمین را آباد کرد، می شود در زمین آباد مومنانه و اخلاقمند زندگی کرد و معنای زندگی زیبا را فهمید و آن را با همه وجود لمس کرد.خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1388/12/06 شماره انتشار 17496/صفحه٩/اجتماعی