راه انسان شدن
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:
سیاه و سفید(١٧٨)

"اگر این بشر ساخته شود، همین جهان بهشت برین است. این بشر اگر ساخته نشود، بهشت آخرت را هم با آتش خود جهنم می کند." این فرازی است از سخنان عارف وارسته مرحوم آیت ا... العظمی بهاءالدینی، که اگر در آن تامل کنیم راه را خواهیم یافت و به حقیقت خواهیم رسید. چه اگر ما بتوانیم خود را بسازیم. اگر بتوانیم مفاسد را کنار بگذاریم و خود را از مصالح بسازیم. اگر بتوانیم، آن گونه که باید، شخصیت خود را شکل دهیم، خواهیم توانست بر زمین و زمان اثر بگذاریم، نتیجه این اثرگذاری هم این خواهد شد که در جامعه پیراسته از زشتی ها به فهم زیبایی های بهشت برسیم و راستی چه جایی زیباتر از آن جا که مردمانش جز به صداقت زبان نمی گشایند و جز به جوانمردی، دست به سوی هم دراز نمی کنند و جز برای اصلاح امور قدمی برنمی دارند، در چنین جامعه ای موانع برطرف خواهد شد، چون دست ها مشت نیست بلکه باز است برای کار و می شود در این دست ها به یاری دست گذاشت تا کارها به سامان آید و رفتارها براساس عدالت، همه فراز و فرودها را سامان دهد و آن وقت جامعه تا مقصد متعالی خویش که جامعه دینی است فاصله ای نخواهد داشت. اما باید انسان خود را بسازد، نه این که به فکر ساختن دیگران باشد. نکته دقیقی است که استاد مرحوم بهاءالدینی می فرمایند:" اول انسان باید خودش را بسازد بعد به فکر ساختن دیگران باشد" و الا اگر قرار باشد همه برای ساختن دیگران تلاش و از" خودسازی" غفلت کنند. هیچ ساختی ساز نخواهد شد، بلکه همه در کلاف سردرگم هدایت دیگران خواهند ماند و ذات نایافته از هستی بخش را مانند خواهند شد که هرگز نمی تواند "هستی بخش" شود.

پس اول، چراغ خودسازی را روشن کنیم. جان را چراغ کنیم تا جهان روشن شود، در جهان روشن هم کسی راه را گم نمی کند.در راه هم کسی شکار نمی شود، پس باید به خودسازی توجه ویژه کرد چه به فرموده حضرت استاد «اگر انسان ساخته شود، دیگر تعارض و فساد و رقابت ندارد،این امور همه تعطیل است» تعارض ها، درگیری ها، فزون خواهی ها، خوددیدن و حق ندیدن ها و ... همه و همه از آن جا آغاز و گسترده می شود که انسان نتواند خود را بسازد در جهان انسان های خود ساخته تعارض نیست، درگیری نیست، لذاست که حضرت امام خمینی(ره) می فرمود اگر همه پیامبران الهی در یک زمان باشند بین آنان اختلاف نخواهد بود چون آنان خود را ساخته اند، اگر ما هم از آنان الگو بگیریم و به خود سازی بپردازیم به همان اندازه ای که در خودسازی موفق شویم از تعارضات و تنش ها و درگیری هامان کم می شود، اما اگر خدای نکرده مسیر را اشتباه انتخاب کنیم، به همان میزانی که از خودسازی دور می شویم تعارضات و مشکلات افزون خواهد شد.استاد در فراز دیگری از سخنان خود به یک نکته دیگر اشارت می دهند که به واقع ما را به خود مشغول می کند تا فرصت عیب جویی را در دیگران نداشته باشیم، عیب جویی که نباشد، باز بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. ایشان می فرمایند: «انسان اگر خودش را بسازد وقت زیادی می برد و دیگر وقت نگاه کردن به عیوب دیگران را پیدا نمی کند» این نگاه که نباشد، عوارض پیامد آن هم نیست. اگر همه ما هم به خودسازی بپردازیم، جامعه هم ساخته می شود، جهان هم ساخته می شود اما... .

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/02/13 شماره انتشار 17540/صفحه۹/اجتماعی