سرعت گیر یا فرهنگ سازی
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

خبرنگار، گاه باید چشم شود برای دیدن و گاه باید گوش شود برای شنیدن آن چه مردم می گویند. به همین خاطر است که اگر زمان اجازه بدهد، اتوبوس، بهترین وسیله برای آمد و شد خبرنگار جماعت است چون درمعرض شنیدن گفته های جور واجور قرار می گیرد، البته در این مختصر قصد «اتوبوس نویسی» ندارم، بلکه این بار روایتگر گفت وگوی چند دوست درباره یک موضوع شهری در یک جمع دوستانه خواهم بود به این شرح که یکی از این جمع، صاحب قلم را مخاطب قرار داد که از سرعت گیرهای ایجاد شده در خیابان ها بنویسید که هر روز هم نسل شان زیادتر می شود. او می گفت متاسفانه این سرعت گیرها گاه در خیابان هایی ایجاد می شود که به دلیل نزدیکی فاصله چهارراه ها و میدان ها، عملا افزایش سرعت خودرو از ۳۰کیلومتر امکان پذیر نیست.

او خیابان فرهنگ را مثال می زد و از این که جلوی برخی از خیابان های فرعی مسدود شده است هم شکایت داشت و می گفت اگر مسئله ای اتفاق افتد - خدای نکرده- در زمان رسیدن آمبولانس و آتش نشانی به محل چقدر تاخیر خواهد شد، یا پلیس هنگام تعقیب و گریز مجرمان موتورسوار که راحت وارد خیابان فرعی می شوند، چگونه خواهد توانست آن ها را تعقیب کند تا بعد نوبت دستگیری برسد.

حرف او این بود که نهادها و سازمان های متولی ترافیک باید اولویت نخست خود را فرهنگ سازی قرار بدهند نه ایجاد مانع ... در این جا، یکی دیگر از دوستان، پاسخ داد: تا زمانی که شهروندان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خود را ملزم ندانند و تا زمانی که آمار تصادف روند صعودی داشته باشد و تا زمانی که زندگی ها با رانندگی بعضی ها تهدید شود، چاره ای جز ایجاد سرعت گیر در خیابان ها نمی ماند. اگر موانع شر هم باشد، شر لازم خواهد بود چون از شر شدیدتر تصادفات جلوگیری می کند، دیگری هم می گفت، نمی شود فقط با آموزش به دنبال ترافیک روان و رانندگی قانونمند بود چون قوانین راهنمایی و رانندگی را همه رانندگان می دانند لااقل تا زمان قبولی آیین نامه همه آن را حفظ بودند، اما چقدر برای رعایت آن انگیزه داشتند، مسئله دیگری است. پس افزایش آگاهی و فرهنگ سازی و آموزش باید در کنار اهرم های بازدارنده باشد تا به نتیجه برسد...

بحث آن ها ادامه داشت، من اما که هم با سرعت گیرها مواجه هستم آن هم در فاصله های کوتاه و هم خود را و شهروندان را در معرض رانندگی پرخطر برخی خودروسواران می دانم که به جای رانندگی قانونمند فقط خودرو را می رانند آن هم به هر شکل، حق را به هر دو گروه می دهم، اما به عنوان یک شهروند انتظار دارم فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری بر ایجاد مانع اولویت داشته باشد، این به نفع همه است...

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1389/02/21 شماره انتشار 17547/صفحه اول