بم به ساعی سلام می کند
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

بم، مي‌گريد...مي‌گريد...مي‌گريد...نه ازنداري وکمبود...
نه به خاطر يادآوري خاطره مرگبار زلزله، مي‌گريد ازسرشوق ازشوق قهرماني «هادي ساعي» قهرماني که پهلوانانه درماجراي بم همه مدال‌هايش را به بم بخشيد و حالا دوباره پرافتخارترين سکوي المپيک را فتح کرده است.
حالا طلا هم برسينه ساعي است، هم برسينه بم، حالا بم با دستان زخمي به پروازدرآمده‌اش خدا را براي موفقيت ساعي و رضازاده و... سپاس مي‌گويد چنانکه همه ايران،
فردا روزولادت امام‌علي (ع) روزمرد است و روز پدر وبم با کودکان يتيمش، جشن ميلاد مي‌گيرد و هديه روزمرد را در سلامي پاک وخالص تقديم همه پدران و مرداني مي‌کند که دربم، مردانگي را معنايي دوباره بخشيدند.
بمي‌ها، هزارصلوات را با هزارسبد لبخند وقدرداني براي ساعي مي‌فرستند و روز مرد را به اوتبريک مي‌گويند که در روز غم، ياربم بود وامروز در روزشادي او، بم شاد است. آن روزهاي تلخ، مردم ايران همه يک چشم شدند و بر بم گريستند ويک دل شدند و سوختند، اما امروز، درعيد ميلاد مظهر مردي و مردانگي بم براي همه مردم پيام سلامتي دارد و سلام قدرداني، مخصوصا براي قهرمانانش که نشان دادند، پهلوان هم هستند.
امروز، بيش ازهمه مناطق ايران بم وبيش ازهمه مردم، بمي‌ها درشادي ساعي و رضازاده شريکند. آنها روز مرد را به پاس مردانگي آنها در روز تلخ خود، شيرين شادباش مي‌گويند.