خداقوت
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:
سیاه و سفید(٢٢١)

کلمات «بار معنایی » خاصی دارند. این «بار معنایی» را هم در قالب انرژی مثبت یا منفی منتقل می کنند. اگر به کسی بگویید «آقا» و او را بزرگ بدارید، می توانید منتظر اقدامات بزرگ و رفتار بزرگوارانه باشید اما اگر او را کوچک و حقیر بشمارید و با واژه های تحقیر کننده او را مخاطب قرار دهید دیگر انتظار کار بزرگ منشانه و رفتار آقایی نباید داشته باشید ... این مسئله در دیگر حوزه ها هم قابل بازتعریف است از جمله کلماتی که بیشتر نادانسته بر زبان جاری می کنیم و قصدمان هم آن نیست اما اثر خود را می گذارد. مثلا شما وقتی می گویید خسته نباشید، ناخودآگاه با به کار بردن کلمه «خسته»، او را به یاد خستگی می اندازید و از فرد خسته هم نمی توان توقع شادابی و کار شاداب داشت. یادم هست چندی پیش مدیرعامل یک گروه صنعتی، به کار بردن این کلمه را در محل کار ممنوع کرده و واژه «شاد باشید» را به جایش رسمیت داده بود و با جابه جایی همین واژه کلی بهره وری کاری کارکنان خود را افزایش داده بود. او می گفت، با استفاده از این واژه، به شکل غیرمستقیم افراد را به یاد یک ضرورت زندگی که همان شادی است می اندازیم. شادی که بیاید در زندگی، شادابی را هم برای کار به سوغات خواهد آورد. حرف درستی هم هست، حالا فکر کنید وقتی همان اول نوبت کاری، همان اول صبح و ... به هم خسته نباشید بگوییم چقدر این واژه تکرار خواهد شد و چقدر انرژی منفی منتقل خواهد شد، اما اگر به جای این واژه، لب ها معطر شود به گفتن « خداقوت» آن وقت چقدر فضا فرق خواهد کرد، اول این که لب ها به ذکر خداوند معطر خواهد شد دوم این که دل ها را به یاد و اندیشه را به این حقیقت اشارت خواهد داد که همه چیز از خداست و قوت و نیروی ما هم از اوست و این ما را به فهم توحید هم نزدیک تر خواهد کرد. ما نیز به هر میزان به توحید نزدیک تر شویم در مدار انسانیت بیشتر به پیش خواهیم رفت و قامت خواهیم کشید.سوم این که، اندک اندک، واژه ای که ملکه گفتاری شده است به رفتار ما هم تبدیل خواهد شد و از جمع افرادی که خدا باورند، جامعه نور خواهد گرفت و روشنی سهم همه خواهد شد چه از گفتار نیک به سوی رفتار نیک، راهی است روشن و می شود پای به راه شد ... بگذریم. من معتقدم با خداقوت، شور و نشاط و تلاش و توانایی و ... جمع می شود و از جمع این ها نیز رونق به کار می آید و محصول تولیدی - حالا هر چه باشد - از کیفیت برتر برخوردار خواهد بود، چه فرد قوت گرفته از خدا در حالت بهجت و نشاط، توان تولید بهتر دارد و اگر راندمان کاری در گروه صنعتی آن مدیر هوشمند با جایگزینی «شاد باشید» به جای «خسته نباشید» مثلا ۲ برابر شده باشد، با «خداقوت» به جای خسته نباشید چند برابر خواهد شد. چه این کلمه هم شادی و نشاط می آورد، هم قوت و اقتدار و هم کسی که به یاد خدا باشد، تلاش خواهد کرد کارش هم خدایی باشد در کار خدایی هم غش و ناخالصی و ... وجود ندارد. کسی که به یاد خداست نه کم کاری می کند نه بدکاری. در حوزه زندگی شخصی در محیط خانه و در جمع خانواده نیز «خداقوت» معجزه مهربانی و تلاش برای داشتن زندگی بهتر را به منصه ظهور می رساند ...

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/04/14 شماره انتشار 17591/صفحه٨/خانواده و سلامت