بخوانيد!
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
سلام!(پيرمرد خيابان خواب و يک سئوال از جناح ها)را در ستون يادداشت روز صفحه آخر روزنامه خراسان امروز بخوانيد!