رجایی و باهنر چشم مردم را به جاودانگی باز کردند
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:
 

زدند که پرچم را بر زمین اندازند. انفجاری که رجایی و باهنر را جامه شهادت پوشاند علاوه بر این دو سردار بزرگ، «پرچم در اهتزاز عزت ایران» را هدف گرفته بود، می خواستند پرچم را بر زمین بیندازند، غافل از این که، ریشه به جاست اگر شاخه ای از درخت بیندازند، راه «رجا» نیز بر مردمی که ایمان آورده اند به «لاتیئسوا من روح ا...» هرگز بسته نمی شود هر چند بزرگمردی به نام رجایی از میان، خونین جامه برخیزد. این ملک هم آن قدر توانا هست که به رغم خواست بدخواهان، هزاران «باهنر» را در دامن هنرمندانه خویش بپرورد و چنین نیز شد که نقشه شوم منافقان، تعبیری معکوس یافت، رجایی و باهنر هم خود با شهادت جاودانه شدند و هم چشمان مردمان را به جاودانگی باز کردند و هم اعتماد به نفس به جوانان این مرز و بوم دادند که در خویش توان قامت کشیدن به سان رجایی و باهنر بیابند. پرچمی که بر زمینش می خواستند در پرتو هدایت های امام عظیم الشأن انقلاب بر سر دستان بلند مردی قرار گرفت که تا خورشید قد می کشید. آیت ا... خامنه ای، قامت کشیده به میدان آمد تا راز سربلندی انقلاب امام خمینی به صریح ترین زبان بیان شود.... و امروز، سالروز شهادت رجایی و باهنر است که «باهنر امید» ما را به سوی روزهای روشن بشارت دادند و امروز تا همیشه یاد آن عزیزان در شمار پرشکوه ترین خاطره های تاریخ این ملک جاودانه خواهد ماند.

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/06/08 شماره انتشار 17637 /صفحه۲