جامعه نو

همه این جوری اند؟!
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
 
سیاه و سفید(٢٧٣)

برخی کلمات چنان بار منفی دارد که نه تنها زندگی فرد و خانواده اش را که سرنوشت یک جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. حتی بالاتر، جهان بینی او را هم متاثر می کند. به این کلمات دقت کنید؛« همه همین جوری هستند» این جمله اگر از زبان یک انسان عالم و عادل پس از مواجهه با انسانی نیک کردار و خوش رفتار جاری شود خوب است. هم نگاه زیبابین را توسعه می دهد و هم آدم های نیک کردار را. اما متاسفانه بیشتر این کلمات را از زبان افرادی می شنویم که می خواهند «غلط کاری» خود را توجیه کنند. تا می گویی چرا کارت را درست انجام نمی دهی... چرا کم کاری می کنی...چرا دست به بد می آلایی ...چرا لبانت بوی دود و دم می دهد... چرا... چرا... چرا...شانه هایش را بالا می اندازد و می گوید همه این جوری هستند. یعنی همه از زیر کار در می روند...از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند...بدقولی و بدکاری و بدتولیدی دارند...دست های همه به خیانت آلوده است...لب های همه بوی دود و دم می دهد...پس این جامعه جای زندگی نیست. این آدم ها که همه این جوری اند، ارزش دوست داشتن ندارند...خب این نگاه خیلی خطرناک است، هم از این زاویه که توجیه کننده کارهای نادرست است و هم از این نظر که انسان ها را نسبت به هم بدبین می کند، حال آن که به واقع این گونه نیست. اگر گروهی کم کاری می کنند، بسیاری کار خود را درست انجام می دهند و حتی به کمک دیگران هم می شتابند. اگر اندکی اهل دود و دم هستند، بسیاری هم دست پاک دارند، هم دل پاک و هم لب پاک. اگر دست قلیلی از مردم کج است راست دستان و راست داستانان فراوان  اند که اگر نه این بود جامعه از هم می پاشید و نظم ها و قاعده ها مضمحل می شد، حال آن که این گونه نیست. منتهی باید کوشید این نگاه و این کلمات شیطانی«همه این جوری اند» را از لب گویندگانش پاک کرد و با اصلاح نگاه ، به آنان توان تحمل انتقاد و به دیگر زبان انتقاد بخشید. باید با استدلال، منطق باطل شان را در هم شکست تا بتوان آنان را هوشیار کرد، به خود آورد و به اصلاح رفتار واداشت و حتی برای افسوس خوردن هایشان هم راهکار ارائه کرد چه وقتی اینان به بطلان فرضیه «همه این جوری اند» رسیدند، نفس به آه برخواهند کشید و خواهند گفت؛«کاش زندگی بهتر از این بود » آرزوی خوبی، که پاسخ مشخص دارد؛ به جای این آرزو که اگر در مرحله آرزو بماند، هیچ چیز جز بر جا نشستن بیشتر پیامد ندارد، بخواهید که خودتان بهتر از این باشید.همه مان بهتر از این باشیم، آن وقت زندگی هم بهتر از این می شود چه این خود ما هستیم که زندگی ها را می سازیم. لحظه لحظه زمان با ذره ذره رفتار و کردار ما، شکل می گیرد. آدم های خوب ، زندگی خوب دارند. پس باید کوشید خوب شد، خوب دید. خوب گفت تا همه چیز خوب شود خوبی میوه ای است که بر سر شاخه های درخت خوبی می روید که در زمین خوب ریشه گرفته باشد و از آب خوب سیراب شده باشد. پس خوب باشیم تا «همه این جوری اند» هم خوب شود...

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/06/28 شماره انتشار 17652 /صفحه٨/خانواده و سلامت