پزشک نما و مادر بیمار
ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:
 

نه، این ها پزشک نیستند. پزشک که بیمار را شکل پول نمی بیند. پزشکی حرمت دارد، پزشک هم. پزشک متجلی کننده شأن شافی بودن خداوند است. نگاهش به بیمار «عمل صالح» خوانده می شود و براساس آموزه های دینی هر بیماری را که درمان کند مثل زمانی که از مادر زاده شده پاک می شود. این را آیت ا... فاطمی نیا در آخرین برنامه «این شب ها» رمضان به نقل از شیخ بهایی فرمودند و حتی به حسرت گفتند که کاش پزشکی هم می خواندند تا از این فیض بهره مند شوند. پزشک قسم خورده است بدون چشم داشت آن چنان مادی و حتی بدون در نظر گرفتن عقیده و مرام و ملیت بیمار را مداوا کند و نه تنها کم نیستند که فراوانند پزشکانی که به این سوگند تا آخر پایبندند و حتی از جان خود برای نجات بیماران و مخصوصا مجروحان در میادین جنگ می گذرند، پزشکانی که پی درمان بیماران مرزها را هم پشت سر می گذارند پزشکانی که هزینه درمان بیمار را و حتی خرج زندگی اش را هم می پردازند. پزشکانی که از درمانگر تن به مقام شامخ طبیبی جان هم قامت برمی کشند و من از این ها کم ندیده ام. اما برخی هم هستند که طبابت را با تجارت آن هم از نوع سیاهش اشتباه گرفته اند، بیمار را به شکل اسکناس می بینند و قبل از آن که به درمان او فکر کنند، توان مالی و وزن پولی اش را ترازو می کنند و شما هم از این آدم ها در جامه پزشکی حتما دیده اید. اجازه بدهید شرح درد یک خانواده را برایتان بگویم که از بس از «پزشک  نما»ی جماعت بی مهری و زخم زبان شنیده اند چنان درد بر شانه شان نشسته که درد بیماری یادشان رفته است، حال آن که به فرموده رهبر انقلاب باید شرایط به گونه ای باشد، که بیمار فقط درد بیماری اش را تحمل کند نه این که مثل این خانواده، درد بیمارستان و درد پزشک و درد پول و درد بی حرمتی هم همه خانواده را زمین گیر کند. این شهروند نوشته است؛ «با احترام، به عرض می رساند، مادرم که افتخار مادری شهید را هم دارد دو سال قبل مریض شد و پس از مراجعه به آقای دکتر... پس از پرداخت ۸۰۰ هزار تومان زیر میزی در بیمارستان ... جراحی شد. پس از عمل برای شیمی درمانی به دکتر... و سپس برای ام.آر.آی به بیمارستان معرفی شد اما پس از دو سال که دوباره به دکتر اول مراجعه کردیم گفت: دوباره باید عمل جراحی انجام شود.گفتند باید عمل دیگری بشود و وسایلی می خواهد که من خودم تهیه می کنم و صورت می دهم ولی شما یک میلیون تومان بیاورید و بالاخره عمل انجام شد که بعضی همکاران معتقد بودند یک پیرزن نباید دوباره عمل شود به هر حال خیلی هزینه روی دست خانواده ما گذاشتند بعد دخترم مراجعه کرد به مطب ایشان که ۱۵۰ هزار تومان، اضافه بر آن یک میلیون تومان وسایل داخل معده را بگیرند در ساعت ۷ شب که مطب پرمریض است و ایشان می گوید الان ندارم بروید به تدریج بیایید من روی نسخه ها فاکتور می دهم از بنیاد شهید بگیرید من عصبانی شدم که چه طور یک میلیون تومان را نقد گرفتند ولی ۱۵۰ هزار تومان را به تدریج بدهند تلفن کردم اول خیلی با احترام صحبت کردم ولی ایشان سربالا جواب دادند و حرف هایی زد ند که در شأن یک پزشک نبود البته من حداکثر ۵۰ درصد جواب حرف های وی را دادم اما بعد پشیمان شدم. اما شما خود را بگذارید جای من چه می کردید؟ راستی وقتی دکتر ... با یک پیرزن مادر شهید چنین رفتاری دارد با دیگران چه خواهد کرد؟»خب، حالا به من حق می دهید بگویم اگر این ادعا درست باشد این قبیل افراد با وجود تخصصی که در پزشکی دارند، پزشک نیستند که پزشک، صاحب شأن خدایی است. اینان حداکثر «پزشک نما» هستند که هم با آبروی پزشکان شریف تجارت می کنند و هم با سلامت مردم و چه سیاه است این تجارت. کاش جامعه پاک و سفیدپوش پزشکی از این قبیل افراد دامن می شست تا حرمت پزشکان سالم و سخت کوش بیشتر محفوظ می ماند...

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/06/28 شماره انتشار 17652 /صفحه۹/اجتماعی